อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

หน่วย คุณแม่ที่แสนดีของฉัน ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

 หน่วย คุณแม่ที่แสนดีของฉัน ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 นำภาพคุณแม่ของตนเองมาเล่าให้เพื่อนๆฟังและบอกถึงความรู้สึกของตนเองต่อคุณแม่
 หน่วย คุณแม่ที่แสนดีของฉัน ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 นำรูปถ่ายของคุณแม่มาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับคุณแม่ของตนเองให้เพื่อนๆ ฟัง
 หน่วย คุณแม่ที่แสนดีของฉัน ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับคุณแม่ของตนเองให้เพื่อนๆฟัง
 หน่วย คุณแม่ที่แสนดีของฉัน ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ชี้ชวนให้เพื่อนๆดูรูปคุณแม่ของตนเอง

 หน่วย คุณแม่ที่แสนดีของฉัน ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 สังเกต สำรวจ สัมผัส ลักษณะ ส่วนประกอบต่างๆของต้นมะลิ
 หน่วย คุณแม่ที่แสนดีของฉัน ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561  เด็กๆกำลังจับสัมผัส สังเกตลักษณะของต้นมะลิ
 หน่วย คุณแม่ที่แสนดีของฉัน ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 สำรวจ สังเกตต้นมะลิ เปรียบเทียบพวงมาลัยดอกมะลิของจริงกับดอกมะลิที่ทำจากผ้า
 หน่วย คุณแม่ที่แสนดีของฉัน ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 สังเกต เปรียบเทียบ ลักษณะของดอกมะลิและดอกมะลิจำลอง

 หน่วย คุณแม่ที่แสนดีของฉัน ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561  วาดภาพต้นมะลิของจริงโดยดูประกอบการวาด
 หน่วย คุณแม่ที่แสนดีของฉัน ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เล่นเกมจับคู่ภาพเหมือนดอกมะลิพันธุ์ต่างๆ
 หน่วย คุณแม่ที่แสนดีของฉัน ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เล่นบทบาทสมมติเป็นคุณแม่
 หน่วย คุณแม่ที่แสนดีของฉัน ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 อาสาออกมาเล่นบทบาทสมมติการนำพวงมาลัยดอกมะลิไปกราบคุณแม่เนื่องในวันแม่

 หน่วย คุณแม่ที่แสนดีของฉัน ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 วาดภาพคุณแม่ของฉันด้วยสีไม้ สีเทียน สีเมจิก
 หน่วย คุณแม่ที่แสนดีของฉัน ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 อาสาออกมาเขียนวงกลมตัวเลข 12 ในปฏิทินเดือนสิงหาคม และชี้ชวนให้เพื่อนดู
 หน่วย คุณแม่ที่แสนดีของฉัน ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 สนใจสังเกต สำรวจ ลักษณะธงประจำพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9
 หน่วย คุณแม่ที่แสนดีของฉัน ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 สังเกต สำรวจ สัมผัส เปรียบเทียบธงประจำพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 กับธงประจำพระองค์ของในหลวงรัชกาลที่10 และธงชาติไทย

 หน่วย คุณแม่ที่แสนดีของฉัน ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561  เด็กๆให้ความสนใจกับการทำบัตรอวยพรให้คุณแม่ของตนเอง
 หน่วย คุณแม่ที่แสนดีของฉัน ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆกับผลงานสิ่งประดิษฐ์ของที่ระลึกที่ได้ทำให้คุณแม่ในวันแม่

BACK TO TOP