อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

กิจกรรมวันลอยกระทง ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

กิจกรรมวันลอยกระทง ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เรียนรู้ประวัติความเป็นมาของประเพณีลอยกระทง
กิจกรรมวันลอยกระทง ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 สำรวจ สังเกต สัมผัส กระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ
กิจกรรมวันลอยกระทง ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆ เรียนรู้กระทงที่ทำจากหอมหัวใหญ่
กิจกรรมวันลอยกระทง ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 สังเกต สำรวจ ลักษณะของดอกแค

กิจกรรมวันลอยกระทง ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 สังเกต สำรวจ สัมผัสต้นกล้วย
กิจกรรมวันลอยกระทง ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 สังเกต สำรวจ สัมผัสวัสดุธรรมชาติที่นำมาประดิษฐ์กระทงเช่นใบเตย ใบตอง ดอกกล้วยไม้
กิจกรรมวันลอยกระทง ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 สังเกตลักษณะของกระทงน้ำแข็งระหว่างอยู่ในกะละมัง
กิจกรรมวันลอยกระทง ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เรียนรู้วิธีการรำและการเดินล้อมกันให้เป็นวงกลม ก่อนเริ่มกิจกรรมรำวง

กิจกรรมวันลอยกระทง ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆ รำวงวันลอยกระทงร่วมกัน
กิจกรรมวันลอยกระทง ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ร่วมกิจกรรมรำวงกับครูและกับเพื่อนห้องอื่นๆ
กิจกรรมวันลอยกระทง ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 สนใจเลือกใช้วัสดุธรรมชาติต่างๆ มาประดิษฐ์ให้เป็นกระทง
กิจกรรมวันลอยกระทง ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เรียนรู้การพับกลีบกระทงด้วยใบตองแล้วนำไปพับของตนเอง

กิจกรรมวันลอยกระทง ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เรียนรู้วิธีการทำกระทงโดยมีคุณครูให้คำแนะนำ
กิจกรรมวันลอยกระทง ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ประดิษฐ์กระทงของตนเองด้วยวัสดุจากธรรมชาติ
กิจกรรมวันลอยกระทง ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เลือกหัวปลีซึ่งเป็นวัสดุธรรมชาติมาประดิษฐ์เป็นกระทง
กิจกรรมวันลอยกระทง ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 สนใจนำดอกกล้วยไม้มาทำกระทงร่วมกับเพื่อน

กิจกรรมวันลอยกระทง ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ด็กๆ กำลังประดิษฐ์กระทงโดยใช้โคนใส่ไอศกรีมตามจินตนาการของตนเอง
กิจกรรมวันลอยกระทง ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 นำธูปเทียนมาปักที่กระทงของตนเอง
กิจกรรมวันลอยกระทง ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ทดลองลอยกระทงและเปรียบเทียบสิ่งที่เกิดขึ้นกับกระทงของตนเองและกระทงของเพื่อน
กิจกรรมวันลอยกระทง ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ทดลองนำกระทงของตนเองไปลอยในน้ำ สังเกตการลอยของกระทง

กิจกรรมวันลอยกระทง ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 นำกระทงที่ตนเองประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติมาทดลองลอยและสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้น

BACK TO TOP