อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

กิจกรรมนิทรรศการน้อมรำลึกในหลวง ร.9 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

กิจกรรมนิทรรศการน้อมรำลึกในหลวง ร.9 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เรียนรู้เกี่ยวกับพระราชประวัติของในหลวงรัชกาลที่ ๙
กิจกรรมนิทรรศการน้อมรำลึกในหลวง ร.9 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 สนใจเล่นเกมภาพตัดต่อเกี่ยวกับครอบครัวในหลวงรัชกาลที่ ๙
กิจกรรมนิทรรศการน้อมรำลึกในหลวง ร.9 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เล่นเกมภาพตัดต่อเกี่ยวกับพระราชประวัติของในหลวงรัชกาลที่ 9
กิจกรรมนิทรรศการน้อมรำลึกในหลวง ร.9 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 สนใจฟังคำบรรยายเกี่ยวกับพระอัจฉริยภาพด้านกีฬาของในหลวงรัชกาลที่ ๙

กิจกรรมนิทรรศการน้อมรำลึกในหลวง ร.9 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 วิทยากรชี้ชวนให้เด็กๆดูแผนภาพประกอบการบรรยายหัวข้อเกี่ยวกับ พระอัจฉริยภาพด้านการกีฬา
กิจกรรมนิทรรศการน้อมรำลึกในหลวง ร.9 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เรียนรู้เกี่ยวกับพระอัจฉริยภาพด้านการกีฬาและทดลองเล่นเรือใบจำลอง
กิจกรรมนิทรรศการน้อมรำลึกในหลวง ร.9 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 สนุกกับการทดลองนำเรือใบจำลองลอยน้ำ ระหว่างเยี่ยมชมฐาน พระอัจฉริยภาพด้านการกีฬา
กิจกรรมนิทรรศการน้อมรำลึกในหลวง ร.9 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 สนใจฟังเรื่องราวเกี่ยวกับเครื่องดนตรีที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงใช้ประพันธ์เพลง

กิจกรรมนิทรรศการน้อมรำลึกในหลวง ร.9 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เรียนรู้เกี่ยวกับพระอัจฉริยภาพด้านการดนตรี และฟังเพลงพระราชนิพนธ์
กิจกรรมนิทรรศการน้อมรำลึกในหลวง ร.9 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 สนใจฟังคำบรรยายเกี่ยวกับพระอัจฉริยภาพด้านการดนตรี ของในหลวงรัชกาลที่ ๙
กิจกรรมนิทรรศการน้อมรำลึกในหลวง ร.9 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ทดลองเล่นเครื่องดนตรีระหว่างเยี่ยมชมพระอัจฉริยภาพด้านการดนตรี
กิจกรรมนิทรรศการน้อมรำลึกในหลวง ร.9 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ฟังคำบรรยายเกี่ยวกับพระอัจฉริยภาพทางด้านการถ่ายภาพและศิลปะ

กิจกรรมนิทรรศการน้อมรำลึกในหลวง ร.9 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เรียนรู้เกี่ยวกับพระอัจฉริยภาพด้านการถ่ายภาพและทดลองถ่ายภาพเพื่อน
กิจกรรมนิทรรศการน้อมรำลึกในหลวง ร.9 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เรียนรู้เกี่ยวกับโครงการเศษฐกิจพอเพียง การจำลองแปลงเกษตรและบ่อเลี้ยงปลา
กิจกรรมนิทรรศการน้อมรำลึกในหลวง ร.9 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 สนใจเกี่ยวกับพืชผัก สวนครัวที่ปลูกไว้รับประทานเอง
กิจกรรมนิทรรศการน้อมรำลึกในหลวง ร.9 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ฟังคำอธิบายเกี่ยวการปลูกพืชสวนครัวไว้รับประทานเอง

กิจกรรมนิทรรศการน้อมรำลึกในหลวง ร.9 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างฝนเทียม
กิจกรรมนิทรรศการน้อมรำลึกในหลวง ร.9 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 สนใจฟังคำบรรยายเกี่ยวกับฝายชะลอน้ำและประโยชน์ของฝายชะลอน้ำ
กิจกรรมนิทรรศการน้อมรำลึกในหลวง ร.9 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เรียนรู้เกี่ยวกับฝายชะลอน้ำและประโยชน์ของฝายชะลอน้ำ
กิจกรรมนิทรรศการน้อมรำลึกในหลวง ร.9 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 สังเกตการทำงานของกังหันน้ำชัยพัฒนา และทดลองหมุน

กิจกรรมนิทรรศการน้อมรำลึกในหลวง ร.9 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ฟังคำอธิบายเกี่ยวประโยชน์ของกังหันน้ำระหว่างเยี่ยมชมฐานกังหันน้ำชัยพัฒนา
กิจกรรมนิทรรศการน้อมรำลึกในหลวง ร.9 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆกำลังสนใจกับกังหันน้ำชัยพัฒนา
กิจกรรมนิทรรศการน้อมรำลึกในหลวง ร.9 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ที่ฐานเศษฐกิจพอเพียงเด็กๆ เรียนรู้เกี่ยวกับความพอเพียงและความประหยัด
กิจกรรมนิทรรศการน้อมรำลึกในหลวง ร.9 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เรียนรู้เกี่ยวกับการประหยัดและรับทราบว่าการหยอดกระปุกเป็นการออมเงินวิธีหนึ่ง

กิจกรรมนิทรรศการน้อมรำลึกในหลวง ร.9 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 สังเกต สำรวจ สัมผัส นมอัดเม็ดจากโครงการหลวง พร้อมทั้งสอบถามถึงที่มาของนมอัดเม็ด
กิจกรรมนิทรรศการน้อมรำลึกในหลวง ร.9 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เรียนรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากโครงการหลวง
กิจกรรมนิทรรศการน้อมรำลึกในหลวง ร.9 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เรียนรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับโครงการหลวง

BACK TO TOP