อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

กิจกรรมฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟในโรงเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

กิจกรรมฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟในโรงเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 วิทยากรแนะนำสิ่่งที่ทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้
กิจกรรมฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟในโรงเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 อาสาออกมาทดลองนำผ้าปิดจมูกตามคำแนะนำของวิทยากรขณะเกิดเพลิงไหม้
กิจกรรมฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟในโรงเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เรียนรู้และทดลองใช้ถังดับเพลิงก่อนทดลองฉีดถังดับเพลิง
กิจกรรมฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟในโรงเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ทดลองใช้อุปกรณ์ถังดับเพลิงกับพนักงานดับเพลิง

กิจกรรมฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟในโรงเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เรียนรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ในรถดับเพลิงคันเล็ก
กิจกรรมฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟในโรงเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เรียนรู้วิธีการใช้ที่ฉีดน้ำกับพนักงานดับเพลิง
กิจกรรมฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟในโรงเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ทดลองใช้ที่ฉีดน้ำจากรถดับเพลิงกับพนักงานดับเพลิง
กิจกรรมฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟในโรงเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ทดลองทำท่าสัญลักษณ์ในการเปิดน้ำ-ปิดน้ำ

กิจกรรมฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟในโรงเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 สังเกต สำรวจด้านหลังของรถดับเพลิงที่มีอุปกรณ์ต่างๆ
กิจกรรมฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟในโรงเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ทดลองเล่นบทบาทสมมติในการเป็นพนักงานดับเพลิง
กิจกรรมฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟในโรงเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆสำรวจอุปกรณ์ที่ใช้ในการดับไฟกับพนักงานดับเพลิง
กิจกรรมฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟในโรงเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 สำรวจถังแก๊สจำลองและร่วมพูดคุย

กิจกรรมฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟในโรงเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆได้ฝึกเดินซ้อมหนีไฟและดับเพลิงไปที่จุดรวมพล
กิจกรรมฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟในโรงเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 คุณครูไก่ทบทวนถึงการซ้อมดับเพลิงและหนีไฟในโรงเรียนกับเด็กๆ และกล่าวขอบคุณพนักงานดับเพลิงจากสถานีดับเพลิงคลองเตย
กิจกรรมฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟในโรงเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆร่วมถ่ายภาพกับพนักงานดับเพลิงผู้มาให้ความรู้
กิจกรรมฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟในโรงเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ร่วมกันถ่ายภาพกับพนักงานดับเพลิงหลังเข้าร่วมกิจกรรมการฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟในโรงเรียน

กิจกรรมฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟในโรงเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 หลังเสร็จกิจกรรมเด็กๆ ได้ถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกกับพนักงานดับเพลิง

BACK TO TOP