อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

กิจกรรมทัศนศึกษาสวนสัตว์ดุสิต(เขาดินวนา) ชั้นอนุบาล 1 ปีการศึกษา 2560

กิจกรรมทัศนศึกษาสวนสัตว์ดุสิต(เขาดินวนา)  ชั้นอนุบาล 1 ปีการศึกษา 2560 เข้าแถวเช็คชื่อขึ้นรถก่อนเดินทางไปสวนสัตว์ดุสิต
กิจกรรมทัศนศึกษาสวนสัตว์ดุสิต(เขาดินวนา)  ชั้นอนุบาล 1 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆตื่นเต้นกับการเห็นโคอาล่า
กิจกรรมทัศนศึกษาสวนสัตว์ดุสิต(เขาดินวนา)  ชั้นอนุบาล 1 ปีการศึกษา 2560 สังเกตลักษณะรูปร่างและการเคลื่อนไหวของ นกฟลามิงโก
กิจกรรมทัศนศึกษาสวนสัตว์ดุสิต(เขาดินวนา)  ชั้นอนุบาล 1 ปีการศึกษา 2560 ตื่นเต้นกับการเห็นฮิปโปโปเตมัสนอนอยู่ในน้ำ

กิจกรรมทัศนศึกษาสวนสัตว์ดุสิต(เขาดินวนา)  ชั้นอนุบาล 1 ปีการศึกษา 2560 ตื่นเต้นกับการเห็นกวางดาว
กิจกรรมทัศนศึกษาสวนสัตว์ดุสิต(เขาดินวนา)  ชั้นอนุบาล 1 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆกำลังสังเกตรูปร่างลักษณะของแพะ
กิจกรรมทัศนศึกษาสวนสัตว์ดุสิต(เขาดินวนา)  ชั้นอนุบาล 1 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆสนุกกับการให้อาหารปลา
กิจกรรมทัศนศึกษาสวนสัตว์ดุสิต(เขาดินวนา)  ชั้นอนุบาล 1 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆกำลังสนใจชมรูปร่างลักษณะของเสือ

กิจกรรมทัศนศึกษาสวนสัตว์ดุสิต(เขาดินวนา)  ชั้นอนุบาล 1 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆตื่นเต้นกับการเห็นหมีหมา
กิจกรรมทัศนศึกษาสวนสัตว์ดุสิต(เขาดินวนา)  ชั้นอนุบาล 1 ปีการศึกษา 2560 สนใจดูลักษณะของยีราฟ
กิจกรรมทัศนศึกษาสวนสัตว์ดุสิต(เขาดินวนา)  ชั้นอนุบาล 1 ปีการศึกษา 2560 สังเกตลักษณะการเคลื่อนที่และการกินอาหารของเต่า
กิจกรรมทัศนศึกษาสวนสัตว์ดุสิต(เขาดินวนา)  ชั้นอนุบาล 1 ปีการศึกษา 2560 ให้ความสนใจลักษณะของงูและการเคลื่อนที่ของงู

กิจกรรมทัศนศึกษาสวนสัตว์ดุสิต(เขาดินวนา)  ชั้นอนุบาล 1 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆกำลังชมนกเพนกวินว่ายน้ำ
กิจกรรมทัศนศึกษาสวนสัตว์ดุสิต(เขาดินวนา)  ชั้นอนุบาล 1 ปีการศึกษา 2560 สังเกตรูปร่างลักษณะและการกินอาหารของช้าง
กิจกรรมทัศนศึกษาสวนสัตว์ดุสิต(เขาดินวนา)  ชั้นอนุบาล 1 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆสนใจชมรูปร่างลักษณะของจระเข้
กิจกรรมทัศนศึกษาสวนสัตว์ดุสิต(เขาดินวนา)  ชั้นอนุบาล 1 ปีการศึกษา 2560 ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1

กิจกรรมทัศนศึกษาสวนสัตว์ดุสิต(เขาดินวนา)  ชั้นอนุบาล 1 ปีการศึกษา 2560 ถ่ายภาพร่วมกันขณะเดินชมสวนสัตว์ดุสิต ชั้น อนุบาลปีที่ 1/2
กิจกรรมทัศนศึกษาสวนสัตว์ดุสิต(เขาดินวนา)  ชั้นอนุบาล 1 ปีการศึกษา 2560 ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกก่อนเข้าชมสวนสัตว์ดุสิต ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3

BACK TO TOP