อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

กิจกรรมการแสดงนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2560

กิจกรรมการแสดงนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2560 คุณครูไก่กล่าวต้อนรับผู้ปกครอง
กิจกรรมการแสดงนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2560 พิธีกรแนะนำการแสดงช่วงแรก
กิจกรรมการแสดงนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2560 การแสดงบัลเล่ต์
กิจกรรมการแสดงนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2560 เทควันโด

กิจกรรมการแสดงนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2560 ดนตรีนิวฟรอนเทีย
กิจกรรมการแสดงนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2560 พิธีกรชุด 2 แนะนำการแสดง
กิจกรรมการแสดงนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2560 การแสดงชุดบอกว่าอย่าน่ารัก
กิจกรรมการแสดงนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2560 ชุดรักคือฝันไป

กิจกรรมการแสดงนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2560 ชุด Too Much So Much Very Much

BACK TO TOP