อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

กิจกรรมการแสดงนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2560

กิจกรรมการแสดงนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2560 คุณครูไก่กล่าวต้อนรับผู้ปกครอง
กิจกรรมการแสดงนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2560 การแสดงชุดบัลเล่ต์
กิจกรรมการแสดงนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2560 เทควันโด
กิจกรรมการแสดงนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2560 ดนตรีนิวฟรอนเทีย

กิจกรรมการแสดงนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2560 พิธีกรพูดแนะนำการแสดง
กิจกรรมการแสดงนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2560 การแสดงชุดเราจะยิ้มให้กัน
กิจกรรมการแสดงนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2560 ชุดจับมือกันไว้
กิจกรรมการแสดงนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2560 ชุดโอ้ละหนอ My Love

BACK TO TOP