อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

หน่วย “บุคคลรอบตัว” ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

หน่วย “บุคคลรอบตัว” ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เล่นบทบาทสมมติเป็นแพทย์และคนไข้ระหว่างกิจกรรมเล่นเสรี
หน่วย “บุคคลรอบตัว” ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เปรียบเทียบลักษณะแว่นตาประเภทต่างๆและร่วมพูดคุย
หน่วย “บุคคลรอบตัว” ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 สำรวจความเหมือน – ความต่างของแว่นตาชนิดต่างๆ เช่นแว่นตาว่ายน้ำ แว่นตากันแดด แว่นสายตา
หน่วย “บุคคลรอบตัว” ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เล่นเกมจับคู่ภาพเหมือนแว่นตาแบบต่างๆ

หน่วย “บุคคลรอบตัว” ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 สำรวจ สังเกต สัมผัส อุปกรณ์ที่ใช้กับผมว่ามีลักษณะและใช้ทำงานอย่างไร
หน่วย “บุคคลรอบตัว” ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 อาสาออกมาให้ครูทำผมให้เปียกแล้วใช้ไดร์เป่าผมให้แห้ง
หน่วย “บุคคลรอบตัว” ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 สนุกสนานกับการเล่นสระผมให้ตุ๊กตา เพื่อเรียนรู้ขั้นตอนการรักษาความสะอาดผม
หน่วย “บุคคลรอบตัว” ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ในช่วงกิจกรรมกลางแจ้ง เด็กสนุกกับการเล่นบทบาทสมมติ การปฎิบัติตามสัญญานไฟจราจร

หน่วย “บุคคลรอบตัว” ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เรียนรู้เกี่ยวกับเคียวของชาวนา
หน่วย “บุคคลรอบตัว” ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 สนใจสำรวจ สังเกตลักษณะเปรียบเทียบเมล็ดข้าวก่อนและหลังจากการโดนความร้อนว่าเหมือนหรือแตกต่างกัน อย่างไร
หน่วย “บุคคลรอบตัว” ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 นำข้าวสารล้างน้ำก่อนนำไปทดลองหุง
หน่วย “บุคคลรอบตัว” ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 สังเกตลักษณะข้าวที่หุงสุกแล้ว

หน่วย “บุคคลรอบตัว” ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 สนใจแยกขยะ เช่น กล่อง กระดาษ เศษผัก ใบไม้ ถุงพลาสติก ฯลฯ ตามชนิดของขยะ
หน่วย “บุคคลรอบตัว” ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 สนุกสนานกับการเล่นบทบาทสมมติเป็นแม่ค้าและลูกค้า
หน่วย “บุคคลรอบตัว” ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 สนุกกับการเล่นบทบาทสมมติ เป็นพ่อค้า – แม่ค้า
หน่วย “บุคคลรอบตัว” ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ช่วยกันจำลองหมู่บ้านของเราตามความคิดของเด็กๆ

หน่วย “บุคคลรอบตัว” ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เล่นเกมการศึกษาเกี่ยวกับอาชีพต่างๆ
หน่วย “บุคคลรอบตัว” ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ร่วมกันทำกราฟอาชีพที่เด็กๆชอบมากที่สุด
หน่วย “บุคคลรอบตัว” ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 นำชื่อของตนเองมาติดที่กราฟอาชีพที่ตนเองชอบ
หน่วย “บุคคลรอบตัว” ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 นำชื่อของตนเองมาติดที่กราฟอาชีพที่ตนเองชอบ ทดลองฝึกประสาทสัมผัส “รับรู้ด้วยเท้า” โดยการเดินบนวัสดุที่มีพื้นผิวที่ต่างกัน เช่น ไม้ ทราย อิฐ ฯลฯ

BACK TO TOP