อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

กิจกรรมของดีดีในเมืองไทย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

กิจกรรมของดีดีในเมืองไทย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เพลิดเพลินกับการฟังดนตรีไทย
กิจกรรมของดีดีในเมืองไทย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆได้ออกมาลองรำไทยตามพี่ๆนางรำ
กิจกรรมของดีดีในเมืองไทย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ทดลองเล่นเครื่องดนตรีไทยโดยมีพี่ๆจากโรงเรียนสายน้ำทิพย์ให้คำแนะนำ
กิจกรรมของดีดีในเมืองไทย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ทดลองเล่นเครื่องดนตรีไทยที่ตนเองสนใจ

กิจกรรมของดีดีในเมืองไทย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 สนใจฟังคำอธบายถึงลักษณะของเครื่องดนตรีไทยชนิดต่างๆ
กิจกรรมของดีดีในเมืองไทย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เรียนรู้เกี่ยวกับขนมไทย ในนิทรรศการ “ของดีดีในเมืองไทย”
กิจกรรมของดีดีในเมืองไทย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 สนใจเรียนรู้เกี่ยวกับขนมไทยชนิดต่างๆ
กิจกรรมของดีดีในเมืองไทย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 รู้จักกับชื่อขนมไทยและลองชิมกันตามความสนใจ

กิจกรรมของดีดีในเมืองไทย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เลือกส่วนผสมที่ใช้ในการทำส้มตำ และใช้ครกกับสากในการตำส้มตำ
กิจกรรมของดีดีในเมืองไทย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เรียนรู้เกี่ยวกับอาหารไทยแต่ละประเภท
กิจกรรมของดีดีในเมืองไทย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 สังเกตและเปรียบเทียบลักษณะของผลไม้ไทย
กิจกรรมของดีดีในเมืองไทย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆ ทดลองนำสับปะรด ผลไม้ต่างๆ ที่ตนเองสนใจมาทดลองชั่งที่ตาชั่งเพื่อเปรียบเทียบน้ำหนัก

กิจกรรมของดีดีในเมืองไทย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ระหว่างเยี่ยมชมฐานผัก-ผลไม้ไทย สนใจนำผลไม้มาชั่งน้ำหนัก
กิจกรรมของดีดีในเมืองไทย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 สังเกตเนื้อด้านในผลไม้หลังจากการปอกเปลือก
กิจกรรมของดีดีในเมืองไทย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เรียนรู้เกี่ยวกับน้ำสมุนไพรต่างๆ สังเกตสีและชิมรสชาติ
กิจกรรมของดีดีในเมืองไทย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 สนใจฟังคำอธิบายเกี่ยวกับของเล่นไทยชนิดต่างๆ

กิจกรรมของดีดีในเมืองไทย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 สลับกันเล่นและชมหนังตะลุงที่เพื่อนแสดงให้ชม
กิจกรรมของดีดีในเมืองไทย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ทดลองเล่นหุ่นตัวละครในวรรณคดีของไทย
กิจกรรมของดีดีในเมืองไทย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆ สนุกสนานกับการทดลองเล่นขี่ม้าก้านกล้วยซึ่งเป็นการละเล่นของไทย
กิจกรรมของดีดีในเมืองไทย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ทดลองเล่นกระโดดหนังยาง ซึ่งเป็นการละเล่นไทย

กิจกรรมของดีดีในเมืองไทย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 สนุกกับการเล่นของเล่นโบราณ ระหว่างเยี่ยมชมฐานการละเล่นและของเล่นไทย
กิจกรรมของดีดีในเมืองไทย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆสนใจฟังคำอธิบายเกี่ยวกับเครื่องจักสานชนิดต่างๆ
กิจกรรมของดีดีในเมืองไทย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 สำรวจ สังเกต สัมผัส เครื่องปั้นดินเผาที่ทำเป็นอุปกรณ์เครื่องใช้
กิจกรรมของดีดีในเมืองไทย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆ ทดลองปั้นดินเหนียวเป็นรูปต่างๆ

กิจกรรมของดีดีในเมืองไทย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ให้ความสนใจปั้นดินเหนียวเป็นสิ่งต่างๆ ระหว่างเยี่ยมชมฐานเครื่องปั้นดินเผา
กิจกรรมของดีดีในเมืองไทย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 สังเกตส่วนผสมและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำไอติม หลอด
กิจกรรมของดีดีในเมืองไทย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เรียนรู้ขั้นตอนของการทำไอติมหลอดและทดลองทำไอติม หลอด

BACK TO TOP