อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

กิจกรรม “ศิลปะสร้างสรรค์ สนุกกับสัมผัสทั้ง 5 สัปดาห์ที่ 4” ชั้นอนุบาลปีที่ 1

กิจกรรม “ศิลปะสร้างสรรค์ สนุกกับสัมผัสทั้ง 5 สัปดาห์ที่ 4”  ชั้นอนุบาลปีที่ 1 สำรวจ สัมผัส ลักษณะของทรายละเอียดและวัสดุธรรมชาติอื่นๆ
กิจกรรม “ศิลปะสร้างสรรค์ สนุกกับสัมผัสทั้ง 5 สัปดาห์ที่ 4”  ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ใช้เทียนไขถูลงบนกระดาษที่รองด้วยใบไม
กิจกรรม “ศิลปะสร้างสรรค์ สนุกกับสัมผัสทั้ง 5 สัปดาห์ที่ 4”  ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ทาสีน้ำทับภาพพิมพ์ใบไม้ แล้วสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้น
กิจกรรม “ศิลปะสร้างสรรค์ สนุกกับสัมผัสทั้ง 5 สัปดาห์ที่ 4”  ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ผลงานภาพพิมพ์ใบไม้ของมาร์วิน

กิจกรรม “ศิลปะสร้างสรรค์ สนุกกับสัมผัสทั้ง 5 สัปดาห์ที่ 4”  ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ผลงานภาพพิมพ์ใบไม้ของอลิน
กิจกรรม “ศิลปะสร้างสรรค์ สนุกกับสัมผัสทั้ง 5 สัปดาห์ที่ 4”  ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ผลงานภาพพิมพ์ใบไม้ของปาล์ม
กิจกรรม “ศิลปะสร้างสรรค์ สนุกกับสัมผัสทั้ง 5 สัปดาห์ที่ 4”  ชั้นอนุบาลปีที่ 1 สำรวจพื้นผิวต่างๆในโรงเรียนแล้วใช้สีเทียนถูลงบนพื้นผิวให้เกิดลวดลาย
กิจกรรม “ศิลปะสร้างสรรค์ สนุกกับสัมผัสทั้ง 5 สัปดาห์ที่ 4”  ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ผลงานการฝนสีพื้นผิวต่างๆในโรงเรียนของอลิส

กิจกรรม “ศิลปะสร้างสรรค์ สนุกกับสัมผัสทั้ง 5 สัปดาห์ที่ 4”  ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ผลงานฝนสีพื้นผิวต่างๆในโรงเรียนของคุมะ
กิจกรรม “ศิลปะสร้างสรรค์ สนุกกับสัมผัสทั้ง 5 สัปดาห์ที่ 4”  ชั้นอนุบาลปีที่ 1 สนใจเงาของตนเองที่สะท้อนบนกระดาษฟอยล์
กิจกรรม “ศิลปะสร้างสรรค์ สนุกกับสัมผัสทั้ง 5 สัปดาห์ที่ 4”  ชั้นอนุบาลปีที่ 1 เลือกใช้วัสดุต่างๆในการปะติดชิ้นงานตามความสนใจ
กิจกรรม “ศิลปะสร้างสรรค์ สนุกกับสัมผัสทั้ง 5 สัปดาห์ที่ 4”  ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ผลงานภาพปะติดจากวัสดุสังเคราะห์ ทะเล : ไดโนเสาร์ทีเร็กซ์

กิจกรรม “ศิลปะสร้างสรรค์ สนุกกับสัมผัสทั้ง 5 สัปดาห์ที่ 4”  ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ผลงานภาพปะติดจากวัสดุสังเคราะห์ ไพรซ์ : สุนัขกำลังวิ่งเล่นหน้าบ้าน
กิจกรรม “ศิลปะสร้างสรรค์ สนุกกับสัมผัสทั้ง 5 สัปดาห์ที่ 4”  ชั้นอนุบาลปีที่ 1 จับสัมผัสกระดาษทรายและเปรียบเทียบสัมผัสกับวัสดุอื่นๆ
กิจกรรม “ศิลปะสร้างสรรค์ สนุกกับสัมผัสทั้ง 5 สัปดาห์ที่ 4”  ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ใช้สีเทียนวาดบนกระดาษทรายตามความสนใจ
กิจกรรม “ศิลปะสร้างสรรค์ สนุกกับสัมผัสทั้ง 5 สัปดาห์ที่ 4”  ชั้นอนุบาลปีที่ 1 วาดต่อเติมภาพพิมพ์สีเทียนจากกระดาษทราย

กิจกรรม “ศิลปะสร้างสรรค์ สนุกกับสัมผัสทั้ง 5 สัปดาห์ที่ 4”  ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ผลงานการวาดและพิมพ์ภาพบนกระดาษทรายของโคนี่
กิจกรรม “ศิลปะสร้างสรรค์ สนุกกับสัมผัสทั้ง 5 สัปดาห์ที่ 4”  ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ผลงานการวาดและพิมพ์ภาพบนกระดาษทรายของอันนา
กิจกรรม “ศิลปะสร้างสรรค์ สนุกกับสัมผัสทั้ง 5 สัปดาห์ที่ 4”  ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ครูมาชักชวนให้เด็กๆสำรวจวัสดุต่างๆโดยใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5
กิจกรรม “ศิลปะสร้างสรรค์ สนุกกับสัมผัสทั้ง 5 สัปดาห์ที่ 4”  ชั้นอนุบาลปีที่ 1 เลือกใช้วัสดุต่างๆเพื่อนำมาตกแต่งผลงานประติมากรรม

กิจกรรม “ศิลปะสร้างสรรค์ สนุกกับสัมผัสทั้ง 5 สัปดาห์ที่ 4”  ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ผลงานประติมากรรม สื่อผสม เมฆ : เมล็ดถั่ว
กิจกรรม “ศิลปะสร้างสรรค์ สนุกกับสัมผัสทั้ง 5 สัปดาห์ที่ 4”  ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ผลงานประติมากรรม สื่อผสม ภูเขา : เรือดำน้ำ มีที่จับปลา

BACK TO TOP