อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

กิจกรรม “ศิลปะสร้างสรรค์ สนุกกับสัมผัสทั้ง 5 สัปดาห์ที่ 2” ชั้นอนุบาลปีที่ 1

กิจกรรม “ศิลปะสร้างสรรค์ สนุกกับสัมผัสทั้ง 5 สัปดาห์ที่ 2”  ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ครูมาให้เด็กๆฟังเสียงต่างๆและร่วมสนทนากันถึงเสียงที่เด็กๆรู้จัก
กิจกรรม “ศิลปะสร้างสรรค์ สนุกกับสัมผัสทั้ง 5 สัปดาห์ที่ 2”  ชั้นอนุบาลปีที่ 1 เด็กๆได้ใช้กระดาษว่าวสีต่างๆ ยึดติดชะลอมด้วยกาวเพื่อทำเครื่องดนตรี
กิจกรรม “ศิลปะสร้างสรรค์ สนุกกับสัมผัสทั้ง 5 สัปดาห์ที่ 2”  ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ผลงานการประดิษฐ์เครื่องดนตรีจากชะลอมและกระพรวน
กิจกรรม “ศิลปะสร้างสรรค์ สนุกกับสัมผัสทั้ง 5 สัปดาห์ที่ 2”  ชั้นอนุบาลปีที่ 1 สังเกตและฟังเสียงจากเศษวัสดุต่างๆ เช่น กระดาษแก้ว กระดาษฟอยล์ เมล็ดพืช วัสดุธรรมชาติฯลฯ

กิจกรรม “ศิลปะสร้างสรรค์ สนุกกับสัมผัสทั้ง 5 สัปดาห์ที่ 2”  ชั้นอนุบาลปีที่ 1 นำวัสดุธรรมชาติต่างๆมาประดิษฐ์เครื่องดนตรีเขย่าตามความสนใจ
กิจกรรม “ศิลปะสร้างสรรค์ สนุกกับสัมผัสทั้ง 5 สัปดาห์ที่ 2”  ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ผลงานการประดิษฐ์เครื่องดนตรีเขย่า
กิจกรรม “ศิลปะสร้างสรรค์ สนุกกับสัมผัสทั้ง 5 สัปดาห์ที่ 2”  ชั้นอนุบาลปีที่ 1 เขย่าเครื่องดนตรีที่ตนเองประดิษฐ์แล้วฟังเสียงที่เกิดขึ้น
กิจกรรม “ศิลปะสร้างสรรค์ สนุกกับสัมผัสทั้ง 5 สัปดาห์ที่ 2”  ชั้นอนุบาลปีที่ 1 เด็กๆฟังเสียงฝนแล้วสนใจเลือกใช้กระดาษต่างๆติดปะเป็นรูปภาพ

กิจกรรม “ศิลปะสร้างสรรค์ สนุกกับสัมผัสทั้ง 5 สัปดาห์ที่ 2”  ชั้นอนุบาลปีที่ 1 สนใจฟังเสียงฝนและเลือกใช้กระดาษต่างๆติดปะเป็นรูปภาพ
กิจกรรม “ศิลปะสร้างสรรค์ สนุกกับสัมผัสทั้ง 5 สัปดาห์ที่ 2”  ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ผลงานติดปะกระดาษสร้างผลงานและฟังเสียงฝน ไพรซ์ : อาม่ากำลังพาไพรซ์ขึ้นแท็กซี่
กิจกรรม “ศิลปะสร้างสรรค์ สนุกกับสัมผัสทั้ง 5 สัปดาห์ที่ 2”  ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ผลงานติดปะกระดาษสร้างผลงานและฟังเสียงฝน พรีม : ฝนกำลังตก อึ่งอ่างกำลังกินข้าวอยู่ มีพ่อแม่ลูก มีปลาว่ายน้ำอยู่
กิจกรรม “ศิลปะสร้างสรรค์ สนุกกับสัมผัสทั้ง 5 สัปดาห์ที่ 2”  ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ครูมานำเศษวัสดุต่างๆมาแนะนำ เพื่อให้เด็กๆสร้างเป็นป๋องแป๋ง

กิจกรรม “ศิลปะสร้างสรรค์ สนุกกับสัมผัสทั้ง 5 สัปดาห์ที่ 2”  ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ใช้พู่กันและสำลีพันก้านตกแต่งกระดาษลังเพื่อประดิษฐ์ป๋องแป๋ง
กิจกรรม “ศิลปะสร้างสรรค์ สนุกกับสัมผัสทั้ง 5 สัปดาห์ที่ 2”  ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ผลงานการประดิษฐ์ป๋องแป๋ง
กิจกรรม “ศิลปะสร้างสรรค์ สนุกกับสัมผัสทั้ง 5 สัปดาห์ที่ 2”  ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ผลงานประดิษฐ์ยานอวกาศ
กิจกรรม “ศิลปะสร้างสรรค์ สนุกกับสัมผัสทั้ง 5 สัปดาห์ที่ 2”  ชั้นอนุบาลปีที่ 1 เด็กๆวาดภาพจากเสียงต่างๆที่ได้ยิน

กิจกรรม “ศิลปะสร้างสรรค์ สนุกกับสัมผัสทั้ง 5 สัปดาห์ที่ 2”  ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ผลงานการวาดภาพจากเสียงที่ได้ยิน ต้า : แม่นกกินอาหารอยู่และนำอาหารเอาไปให้ลูกนก แม่นกร้องจิ๊บจิ๊บ
กิจกรรม “ศิลปะสร้างสรรค์ สนุกกับสัมผัสทั้ง 5 สัปดาห์ที่ 2”  ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ผลงานการวาดภาพจากเสียงที่ได้ยิน อลิส : ต้นไม้ มีนกบนต้นไม้และท้องฟ้า

BACK TO TOP