อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

หน่วย “โรงเรียนของเรา” ชั้นเตรียมอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560

หน่วย “โรงเรียนของเรา” ชั้นเตรียมอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ผลงานประดิษฐ์หุ่นถุงกระดาษสัญลักษณ์กุ๊กไก่ภูเขา : เขาติดสีม่วง เขาระบายกุ๊กไก่
หน่วย “โรงเรียนของเรา” ชั้นเตรียมอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ผลงานประดิษฐ์หุ่นถุงกระดาษสัญลักษณ์กุ๊กไก่ทีม : ทีมทำกุ๊กไก่ ระบายสีแล้วก็ติดกาว
หน่วย “โรงเรียนของเรา” ชั้นเตรียมอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ผลงานประดิษฐ์หุ่นถุงกระดาษสัญลักษณ์กุ๊กไก่อิซูมิ : ไก่
หน่วย “โรงเรียนของเรา” ชั้นเตรียมอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ผลงานประดิษฐ์หุ่นถุงกระดาษสัญลักษณ์กุ๊กไก่มายด์ : ทำอนุบาลกุ๊กไก่ มายด์ระบายสีไก่สีแดง

หน่วย “โรงเรียนของเรา” ชั้นเตรียมอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ผลงานประดิษฐ์หมวกสัญลักษณ์กุ๊กไก่พรีม : กุ๊กไก่
หน่วย “โรงเรียนของเรา” ชั้นเตรียมอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ผลงานประดิษฐ์หมวกสัญลักษณ์กุ๊กไก่กร : กรทำกุ๊กไก่สีเหลือง
หน่วย “โรงเรียนของเรา” ชั้นเตรียมอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ผลงานติดปะรูปทรงแล้ววาดต่อเติมเจเจ : หม้ามี้
หน่วย “โรงเรียนของเรา” ชั้นเตรียมอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ผลงานติดปะรูปทรงแล้ววาดต่อเติมปืนต้น :ไม่เล่าเรื่อง

หน่วย “โรงเรียนของเรา” ชั้นเตรียมอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ผลงานติดปะสัญลักษณ์แล้ววาดต่อเติมธิธัญ : ไก่สีแดง
หน่วย “โรงเรียนของเรา” ชั้นเตรียมอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ผลงานติดปะสัญลักษณ์แล้ววาดต่อเติมต้า : ไก่
หน่วย “โรงเรียนของเรา” ชั้นเตรียมอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ผลงานกลิ้งสีด้วยลูกกอล์ฟวันสุข : ไม่เล่าเรื่อง
หน่วย “โรงเรียนของเรา” ชั้นเตรียมอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ผลงานกลิ้งสีด้วยลูกกอล์ฟภูผา : ไม่เล่าเรื่อง

หน่วย “โรงเรียนของเรา” ชั้นเตรียมอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ผลงานสร้างภาพด้วยใบไม้วาดต่อเติมปุณณ์ : ใบไม้
หน่วย “โรงเรียนของเรา” ชั้นเตรียมอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ผลงานกลิ้งสีเบญจ์ : ไม่เล่าเรื่อง
หน่วย “โรงเรียนของเรา” ชั้นเตรียมอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ผลงานสร้างภาพด้วยกระดาษเส้นแล้ววาดต่อเติมเตโต้ : ยีราฟกินหญ้า
หน่วย “โรงเรียนของเรา” ชั้นเตรียมอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ผลงานสร้างภาพด้วยกระดาษเส้นแล้ววาดต่อเติมเจเจ : ไม่เล่าเรื่อง

หน่วย “โรงเรียนของเรา” ชั้นเตรียมอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ผลงานสร้างภาพด้วยกระดาษเส้นแล้ววาดต่อเติมภูเขา : เขาทำสีแดง 2 อัน
หน่วย “โรงเรียนของเรา” ชั้นเตรียมอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ผลงานสร้างภาพด้วยกระดาษเส้นแล้ววาดต่อเติมริต้า : ไม่เล่าเรื่อง

BACK TO TOP