อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

หน่วย “โรงเรียนของเรา” ชั้นเตรียมอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560

หน่วย “โรงเรียนของเรา” ชั้นเตรียมอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ผลงานภาพวาดด้วยสีเทียนตามจินตนาการแพรววาว : แพรววาวชอบเล่นสีน้ำ
หน่วย “โรงเรียนของเรา” ชั้นเตรียมอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ผลงานภาพวาดด้วยสีเทียนตามจินตนาการเพียร : มีตา 2 ข้าง ผมสีดำ
หน่วย “โรงเรียนของเรา” ชั้นเตรียมอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ผลงานภาพวาดด้วยสีเทียนตามจินตนาการนอร์ท : หน้าของนอร์ท
หน่วย “โรงเรียนของเรา” ชั้นเตรียมอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ผลงานภาพวาดด้วยสีเทียนตามจินตนาการเพลงขวัญ : (ไม่เล่าเรื่อง)

หน่วย “โรงเรียนของเรา” ชั้นเตรียมอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ผลงานภาพวาดด้วยสีเทียนตามจินตนาการลิเอ็ม : (ไม่เล่าเรื่อง)
หน่วย “โรงเรียนของเรา” ชั้นเตรียมอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ผลงานภาพวาดด้วยสีเทียนตามจินตนาการพิชา : ลูกบอล
หน่วย “โรงเรียนของเรา” ชั้นเตรียมอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ผลงานภาพวาดด้วยสีเทียนตามจินตนาการฮีม : ไดโนเสาร์
หน่วย “โรงเรียนของเรา” ชั้นเตรียมอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ผลงานภาพวาดตามจินตนาการด้วยนิ้วมือทับทิม : มือของทับทิมมี 2 ข้าง

หน่วย “โรงเรียนของเรา” ชั้นเตรียมอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ผลงานภาพวาดด้วยสำลีพันก้านจินนี่ : จินนี่เล่นทะเล
หน่วย “โรงเรียนของเรา” ชั้นเตรียมอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ผลงานภาพวาดด้วยสีน้ำตามจินตนาการแมพ : ไดโนเสาร์
หน่วย “โรงเรียนของเรา” ชั้นเตรียมอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ผลงานภาพวาดตามจินตนาการด้วยนิ้วมือยูซุเกะ : รถ
หน่วย “โรงเรียนของเรา” ชั้นเตรียมอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ประดิษฐ์สิ่งต่างๆ ด้วยเศษวัสดุซินเซีย : ไฟฉาย

หน่วย “โรงเรียนของเรา” ชั้นเตรียมอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ผลงานติดปะกระดาษสีลักษณะต่างๆฟ้าคราม : สามเหลี่ยม
หน่วย “โรงเรียนของเรา” ชั้นเตรียมอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ผลงานติดปะกระดาษสีลักษณะต่างๆชาลี : บ้านชาลีอยู่ไกล
หน่วย “โรงเรียนของเรา” ชั้นเตรียมอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ผลงานติดปะรูปทรงตามจินตนาการแพท : แพทติดรูปวงกลมแล้วก็รูปสามเหลี่ยม
หน่วย “โรงเรียนของเรา” ชั้นเตรียมอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ผลงานติดปะรูปทรงตามจินตนาการอันนา : อันนาอยู่อนุบาลกุ๊กไก่

หน่วย “โรงเรียนของเรา” ชั้นเตรียมอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ประดิษฐ์สิ่งต่างๆ ด้วยเศษวัสดุหนูเล็ก : กล่องเอาไว้ใส่สติกเกอร์
หน่วย “โรงเรียนของเรา” ชั้นเตรียมอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ประดิษฐ์สิ่งต่างๆ ด้วยเศษวัสดุกร : รถไฟ
หน่วย “โรงเรียนของเรา” ชั้นเตรียมอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ประดิษฐ์สิ่งต่างๆ ด้วยเศษวัสดุเฌอแตม : กล่องไว้ใส่สี
หน่วย “โรงเรียนของเรา” ชั้นเตรียมอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ประดิษฐ์สิ่งต่างๆ ด้วยเศษวัสดุจีด้า : เก็บของจีด้า

หน่วย “โรงเรียนของเรา” ชั้นเตรียมอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ประดิษฐ์สิ่งต่างๆ ด้วยเศษวัสดุมัสแตง : หุ่นยนต์
หน่วย “โรงเรียนของเรา” ชั้นเตรียมอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ประดิษฐ์สิ่งต่างๆ ด้วยเศษวัสดุวิเวียน : รถของคุณพ่อวิเวียน

BACK TO TOP