อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

หน่วย “โรงเรียนของเรา” ชั้นเตรียมอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560

หน่วย “โรงเรียนของเรา” ชั้นเตรียมอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ออกมาบอกเพื่อนว่ารูปอะไร
หน่วย “โรงเรียนของเรา” ชั้นเตรียมอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
เด็กๆ สนใจดูภาพกิจกรรมต่างๆในหนังสือ “At school”
หน่วย “โรงเรียนของเรา” ชั้นเตรียมอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
เด็กๆวิ่งไปชี้เมื่อสำรวจเจอเสาธง
หน่วย “โรงเรียนของเรา” ชั้นเตรียมอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
เด็กๆ ร่วมสำรวจมุมต่างๆ ภายในห้องเรียน

หน่วย “โรงเรียนของเรา” ชั้นเตรียมอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
เดินสำรวจหน้าห้องเรียน
หน่วย “โรงเรียนของเรา” ชั้นเตรียมอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ครูพาเด็กๆสำรวจบุคลากรที่แผนผังรูปครูของโรงเรียนว่าเด็กๆรู้จักใครบ้าง
หน่วย “โรงเรียนของเรา” ชั้นเตรียมอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
เด็กๆ สนใจดูแผนผังหน้าที่การทำงานของครูในโรงเรียน
หน่วย “โรงเรียนของเรา” ชั้นเตรียมอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
สำรวจบุคลากรในโรงเรียน

หน่วย “โรงเรียนของเรา” ชั้นเตรียมอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
เด็กๆ ช่วยสาธิตการแต่งชุดนักเรียน
หน่วย “โรงเรียนของเรา” ชั้นเตรียมอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
เด็กๆ ร่วมสังเกตภาพชุดนักเรียนของโรงเรียนต่างๆ
หน่วย “โรงเรียนของเรา” ชั้นเตรียมอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ครูพาเด็กๆสำรวจหาว่าสัญลักษณ์ของเด็กๆอยู่ที่ไหนบ้าง
หน่วย “โรงเรียนของเรา” ชั้นเตรียมอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
เล่นภาพตัดต่อตามความสนใจ

หน่วย “โรงเรียนของเรา” ชั้นเตรียมอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
เด็กๆ เลือกเล่นเกมการศึกษาจับคู่ภาพเครื่องเล่นต่างๆ
หน่วย “โรงเรียนของเรา” ชั้นเตรียมอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
เล่นภาพตัดต่อรูปสัญลักษญ์โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่
หน่วย “โรงเรียนของเรา” ชั้นเตรียมอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
เล่นเกมวางของเล่นให้ตรงกับสี
หน่วย “โรงเรียนของเรา” ชั้นเตรียมอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
เล่นเกมจับคู่ภาพเครื่องใช้ที่เหมือนกัน

หน่วย “โรงเรียนของเรา” ชั้นเตรียมอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
สำรวจดอกไม้ต้นไม้ในบริเวณโรงเรียน
หน่วย “โรงเรียนของเรา” ชั้นเตรียมอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
นำชื่อที่มีสัญลักษณ์ของเด็กมาติดแยกชายหญิง
หน่วย “โรงเรียนของเรา” ชั้นเตรียมอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ด็กๆ เลือกมุมที่เด็กๆ ชอบเล่นภายในห้องเรียน
หน่วย “โรงเรียนของเรา” ชั้นเตรียมอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
เด็กๆร่วมเล่นกับครูชาวต่างชาติเพื่อทำความคุ้นเคย

หน่วย “โรงเรียนของเรา” ชั้นเตรียมอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
เด็กๆ สนใจฟังและร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการหยิบของใช้ส่วนตัว เช่น แปรงสีฟัน
หน่วย “โรงเรียนของเรา” ชั้นเตรียมอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
เด็กๆ สนใจและชอบการเล่นปั้นแป้งโดว์
หน่วย “โรงเรียนของเรา” ชั้นเตรียมอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
เด็กๆ สนใจและชอบการเล่นปั้นแป้งโดว์
หน่วย “โรงเรียนของเรา” ชั้นเตรียมอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
เด็กๆ สนใจและชอบการเล่นปั้นแป้งโดว์

BACK TO TOP