อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

หน่วย “ตัวฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560

หน่วย “ตัวฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560
ผลงานภาพวาดด้วยการส่องกระจก เฌอแตม : มีปากไว้ทานอาหาร มีตาไว้ดู
หน่วย “ตัวฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560
ผลงานภาพวาดดอกไม้ไหว้ครูโดยดูของจริงประกอบการวาด ฮีม : ดอกไม้
หน่วย “ตัวฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560
ผลงานภาพวาดดอกไม้ไหว้ครูโดยดูของจริงประกอบการวาด นอร์ท : มีดอกเข็ม มีใบไม้
หน่วย “ตัวฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560
ผลงานภาพวาดสะท้อนการร่วมกิจกรรมไหว้ครู เพียร : ไปห้องครูตุ่ม ไปไหว้คุณครู

หน่วย “ตัวฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560
ผลงานภาพวาดกิจกรรมไหว้ครูด้วยสีเทียน มัสแตง : มัสแตงไหว้ครูไก่ ครูไก่ใส่เสื้อสีขาว
หน่วย “ตัวฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560
ผลงานภาพวาดกิจกรรมไหว้ครูด้วยสีเทียน ซินเซีย : เอาดอกไม้มาไหว้ครูไก่ ห้องครูตุ่ม
หน่วย “ตัวฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560
ผลงานภาพวาดตามจินตนาการด้วยสำลีพันก้าน ฟ้าคราม : รถกำลังวิ่ง
หน่วย “ตัวฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560
ผลงานภาพวาดกิจกรรมไหว้ครูด้วยสีเทียน กร : ดอกเข็มสีส้ม

หน่วย “ตัวฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560
ผลงานพิมพ์ภาพมือแล้ววาดเพิ่มเติม แพรววาว : สุนัข
หน่วย “ตัวฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560
ผลงานภาพวาดสีน้ำด้วยหญ้าแพรก วิเวียน : สีแดงของวิเวียน
หน่วย “ตัวฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560
ผลงานภาพวาดสีน้ำด้วยสำลีพันก้าน จินนี่ : จินนี่เล่นทะเล
หน่วย “ตัวฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560
ผลงานภาพวาดกิจกรรมไหว้ครูด้วยสีเทียน ลิเอ็ม : (ไม่เล่าเรื่อง)

หน่วย “ตัวฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560
ผลงานตกแต่งใบหน้าด้วยวัสดุต่างๆ ทับทิม : ทับทิมมีปากสีแดง
หน่วย “ตัวฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560
ผลงานตกแต่งใบหน้าด้วยวัสดุต่างๆ ชาลี : หน้าของชาลี
หน่วย “ตัวฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560
ประดิษฐ์ผลงานด้วยวัสดุเหลือใช้ จีด้า : มีตาไว้ดู มีขาไว้เดิน
หน่วย “ตัวฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560
ประดิษฐ์ผลงานด้วยวัสดุเหลือใช้ พิชา : พิชามีขาไว้เดินไปเที่ยว

หน่วย “ตัวฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560
ประดิษฐ์ผลงานด้วยวัสดุเหลือใช้ ยูซุเกะ : ตา หู ขา
หน่วย “ตัวฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560
ประดิษฐ์ผลงานด้วยวัสดุเหลือใช้ หนูเล็ก : มีปาก มีผมสีดำ
หน่วย “ตัวฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560
ผลงานตกแต่งตุ๊กตาจากวัสดุเหลือใช้ แมพ : แมพมีตา 2 ตา ที่หน้าของแมพ
หน่วย “ตัวฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560
ผลงานตกแต่งตุ๊กตาจากวัสดุเหลือใช้ อันนา : ผมของอันนาสีดำ มีแขนมีขา 2 ข้าง

หน่วย “ตัวฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560
ประดิษฐ์ผลงานด้วยวัสดุเหลือใช้ แพท : มีขา 2 ไว้เดิน

BACK TO TOP