อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

หน่วย “ผักและผลไม้” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560

หน่วย “ผักและผลไม้” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560
ผลงานประดิษฐ์ผลไม้จำลอง พรีม : แอปเปิ้ลสีแดงลูกใหญ่พรีมเคยกิน
หน่วย “ผักและผลไม้” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560
ผลงานประดิษฐ์ผลไม้จำลอง เตโต้ : กล้วยสีเหลืองยาวเตโต้ชอบกิน
หน่วย “ผักและผลไม้” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560
ผลงานประดิษฐ์ผลไม้จำลอง ของขวัญ: มะละกอสี GREEN ยาวๆ
หน่วย “ผักและผลไม้” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560
ผลงานประดิษฐ์ผลไม้จำลอง มายด์: มะละกอสี GREEN ยาวๆ

หน่วย “ผักและผลไม้” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560
ผลงานแยกประเภทผักและผลไม้แล้ววาดต่อเติม ทีม : องุ่น กล้วยเป็นผลไม้ แคร์รอตเป็นผัก
หน่วย “ผักและผลไม้” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560
ผลงานแยกประเภทผักและผลไม้แล้ววาดต่อเติม ภูเขา : กล้วยเป็นผลไม้ ผักเป็นแตงกวา
หน่วย “ผักและผลไม้” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560
ผลงานแยกประเภทผักและผลไม้แล้ววาดต่อเติม ริต้า : สตรอว์เบอร์รีเป็นผลไม้มี ผักด้วย
หน่วย “ผักและผลไม้” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560
ผลงานติดผักและผลไม้ตามรูปแบบที่กำหนด ภูผา: ฝรั่ง กล้วย ผัก

หน่วย “ผักและผลไม้” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560
ผลงานติดผักและผลไม้ตามรูปแบบที่กำหนด เบญจ์: ผัก
หน่วย “ผักและผลไม้” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560
ผลงานติดผักและผลไม้ตามรูปแบบที่กำหนด วันสุข: สร้อยค่ะ สร้อยORANGE
หน่วย “ผักและผลไม้” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560
ผลงานติดผักและผลไม้ตามรูปแบบที่กำหนด อิซูมิ: MANGO COCONUT
หน่วย “ผักและผลไม้” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560
ผลงานแยกประเภทผักและผลไม้แล้ววาดต่อเติม ต้า : พริกเผ็ด สตรอว์เบอรี่คุณแม่ชอบ

หน่วย “ผักและผลไม้” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560
ผลงานร้อยสร้อยผักและผลไม้ ต้า : ร้อยสร้อยมีผักมีมะม่วง
หน่วย “ผักและผลไม้” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560
ผลงานร้อยสร้อยผักและผลไม้ ปืนต้น : ผัก
หน่วย “ผักและผลไม้” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560
ผลงานร้อยสร้อยผักและผลไม้ ธิธัญ : สตรอว์เบอร์รี ส้ม ธิธัญทำสร้อยให้แม่
หน่วย “ผักและผลไม้” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560
ผลงานร้อยสร้อยผักและผลไม้ กร : กล้วย ผัก

หน่วย “ผักและผลไม้” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560
ผลงานร้อยสร้อยผักและผลไม้ กะรัต : ผัก
หน่วย “ผักและผลไม้” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560
ผลงานร้อยสร้อยผักและผลไม้ เจเจ : ผัก

BACK TO TOP