อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

กิจกรรมปิดภาคเรียนเดือนตุลาคม เรื่อง “Art & Nature เมื่อศิลปะมาเจอกับธรรมชาติ” ชั้นเตรียมอนุบาล สัปดาห์ที่ 1 ปีการศึกษา 2560

กิจกรรมปิดภาคเรียนเดือนตุลาคม เรื่อง “Art & Nature เมื่อศิลปะมาเจอกับธรรมชาติ” ชั้นเตรียมอนุบาล สัปดาห์ที่ 1   ปีการศึกษา 2560 เด็กๆ สนใจฟังครูมา พูดถึงรูปร่างของวัสดุธรรมชาติ และรูปทรงของสิ่งของต่างๆ รอบตัวเด็กๆ
กิจกรรมปิดภาคเรียนเดือนตุลาคม เรื่อง “Art & Nature เมื่อศิลปะมาเจอกับธรรมชาติ” ชั้นเตรียมอนุบาล สัปดาห์ที่ 1   ปีการศึกษา 2560 เด็กๆ สำรวจวัสดุธรรมชาติ เช่น ก้อนหิน และเปลือกหอย
กิจกรรมปิดภาคเรียนเดือนตุลาคม เรื่อง “Art & Nature เมื่อศิลปะมาเจอกับธรรมชาติ” ชั้นเตรียมอนุบาล สัปดาห์ที่ 1   ปีการศึกษา 2560 เด็กๆ สนใจฟังครูมา อธิบายขั้นตอนการทำผลงานศิลปะ
กิจกรรมปิดภาคเรียนเดือนตุลาคม เรื่อง “Art & Nature เมื่อศิลปะมาเจอกับธรรมชาติ” ชั้นเตรียมอนุบาล สัปดาห์ที่ 1   ปีการศึกษา 2560 เด็กๆ เลือกใบไม้ ดอกไม้ที่ตนเองชอบมาประกอบการทำผลงานศิลปะ

กิจกรรมปิดภาคเรียนเดือนตุลาคม เรื่อง “Art & Nature เมื่อศิลปะมาเจอกับธรรมชาติ” ชั้นเตรียมอนุบาล สัปดาห์ที่ 1   ปีการศึกษา 2560 เด็กๆ ตั้งใจในการทำผลงานประติมากรรมจากใบไม้
กิจกรรมปิดภาคเรียนเดือนตุลาคม เรื่อง “Art & Nature เมื่อศิลปะมาเจอกับธรรมชาติ” ชั้นเตรียมอนุบาล สัปดาห์ที่ 1   ปีการศึกษา 2560 เด็กๆ เล่นปั้นดินเหนียวโดยมีพิมพ์พลาสติกรูปสัตว์ต่างๆ และไม้นวดคลึงดินเหนียว
กิจกรรมปิดภาคเรียนเดือนตุลาคม เรื่อง “Art & Nature เมื่อศิลปะมาเจอกับธรรมชาติ” ชั้นเตรียมอนุบาล สัปดาห์ที่ 1   ปีการศึกษา 2560 ผลงานพิมพ์ภาพจากใบไม้แล้ววาดต่อเติม ซินเซีย : ใบไม้สีเขียว
กิจกรรมปิดภาคเรียนเดือนตุลาคม เรื่อง “Art & Nature เมื่อศิลปะมาเจอกับธรรมชาติ” ชั้นเตรียมอนุบาล สัปดาห์ที่ 1   ปีการศึกษา 2560 ผลงานพิมพ์ภาพจากใบไม้แล้ววาดต่อเติม อันนา : อันนาระบายสีใบไม้

กิจกรรมปิดภาคเรียนเดือนตุลาคม เรื่อง “Art & Nature เมื่อศิลปะมาเจอกับธรรมชาติ” ชั้นเตรียมอนุบาล สัปดาห์ที่ 1   ปีการศึกษา 2560 ผลงานพิมพ์ภาพจากวัสดุธรรมชาติที่มีรูปวงกลม เบญจ์ : ผมเบญจ์สั้นสีเขียว
กิจกรรมปิดภาคเรียนเดือนตุลาคม เรื่อง “Art & Nature เมื่อศิลปะมาเจอกับธรรมชาติ” ชั้นเตรียมอนุบาล สัปดาห์ที่ 1   ปีการศึกษา 2560 ผลงานพิมพ์ภาพจากวัสดุธรรมชาติที่มีรูปวงกลม ริต้า : ไปโลตัสเล่นของเล่นกับคุณแม่มีคุณพ่อด้วย
กิจกรรมปิดภาคเรียนเดือนตุลาคม เรื่อง “Art & Nature เมื่อศิลปะมาเจอกับธรรมชาติ” ชั้นเตรียมอนุบาล สัปดาห์ที่ 1   ปีการศึกษา 2560 ผลงานปั้นดินเหนียวตามจินตนาการแล้วตกแต่งด้วยก้อนหิน และเปลือกหอย ทีม : ทีมทำคนชื่อทีม ทีมกำลังไปหาหมอ
กิจกรรมปิดภาคเรียนเดือนตุลาคม เรื่อง “Art & Nature เมื่อศิลปะมาเจอกับธรรมชาติ” ชั้นเตรียมอนุบาล สัปดาห์ที่ 1   ปีการศึกษา 2560 ผลงานปั้นดินสังเคราะห์ตามจินตนาการแล้วตกแต่งด้วยก้อนหิน และเปลือกหอย ภูผา : งูมีลายมีเท้ายาวๆ

กิจกรรมปิดภาคเรียนเดือนตุลาคม เรื่อง “Art & Nature เมื่อศิลปะมาเจอกับธรรมชาติ” ชั้นเตรียมอนุบาล สัปดาห์ที่ 1   ปีการศึกษา 2560 ผลงานปั้นดินเหนียวตามจินตนาการแล้วตกแต่งด้วยก้อนหิน และเปลือกหอย โมม่า : สิงโตกินอาหารอยู่
กิจกรรมปิดภาคเรียนเดือนตุลาคม เรื่อง “Art & Nature เมื่อศิลปะมาเจอกับธรรมชาติ” ชั้นเตรียมอนุบาล สัปดาห์ที่ 1   ปีการศึกษา 2560 ผลงานประติมากรรมจากวัสดุธรรมชาติ กร : มีช้าง มีนกฮูกอยู่บ้าน
กิจกรรมปิดภาคเรียนเดือนตุลาคม เรื่อง “Art & Nature เมื่อศิลปะมาเจอกับธรรมชาติ” ชั้นเตรียมอนุบาล สัปดาห์ที่ 1   ปีการศึกษา 2560 ผลงานติดปะดอกไม้/ใบไม้ แล้ววาดต่อเติม โมเน่ต์ : ดอกไม้ให้คุณแม่
กิจกรรมปิดภาคเรียนเดือนตุลาคม เรื่อง “Art & Nature เมื่อศิลปะมาเจอกับธรรมชาติ” ชั้นเตรียมอนุบาล สัปดาห์ที่ 1   ปีการศึกษา 2560 ผลงานติดปะดอกไม้/ใบไม้ แล้ววาดต่อเติม อิซูมิ : เต่า

กิจกรรมปิดภาคเรียนเดือนตุลาคม เรื่อง “Art & Nature เมื่อศิลปะมาเจอกับธรรมชาติ” ชั้นเตรียมอนุบาล สัปดาห์ที่ 1   ปีการศึกษา 2560 ผลงานประติมากรรมจากผักและผลไม้แห้ง วันสุข : รอยเท้าแมวมันแหลมๆ
กิจกรรมปิดภาคเรียนเดือนตุลาคม เรื่อง “Art & Nature เมื่อศิลปะมาเจอกับธรรมชาติ” ชั้นเตรียมอนุบาล สัปดาห์ที่ 1   ปีการศึกษา 2560 ผลงานประติมากรรมจากใบไม้ ภูเขา : ใบไม้มีรูเป็นมด

BACK TO TOP