อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

กิจกรรมปิดภาคเรียนเดือนตุลาคม เรื่อง “Art & Nature เมื่อศิลปะมาเจอกับธรรมชาติ” ชั้นเตรียมอนุบาล สัปดาห์ที่ 2 ปีการศึกษา 2560

กิจกรรมปิดภาคเรียนเดือนตุลาคม เรื่อง “Art & Nature เมื่อศิลปะมาเจอกับธรรมชาติ” ชั้นเตรียมอนุบาล สัปดาห์ที่ 2   ปีการศึกษา 2560 เด็กๆ สนใจฟังครูมาพูดคุยเกี่ยวกับสีต่างๆ ที่ได้จากธรรมชาติ เช่น ถ่าน ดินเหนียว ดอกอัญชัน เป็นต้น
กิจกรรมปิดภาคเรียนเดือนตุลาคม เรื่อง “Art & Nature เมื่อศิลปะมาเจอกับธรรมชาติ” ชั้นเตรียมอนุบาล สัปดาห์ที่ 2   ปีการศึกษา 2560 เด็กๆ ร่วมทำงานกลุ่มวาดภาพด้วยถ่านและดินเหนียว
กิจกรรมปิดภาคเรียนเดือนตุลาคม เรื่อง “Art & Nature เมื่อศิลปะมาเจอกับธรรมชาติ” ชั้นเตรียมอนุบาล สัปดาห์ที่ 2   ปีการศึกษา 2560 ผลงานกลุ่มโดยเด็กๆ พิมพ์ภาพมือแล้ววาดภาพต่อเติม
กิจกรรมปิดภาคเรียนเดือนตุลาคม เรื่อง “Art & Nature เมื่อศิลปะมาเจอกับธรรมชาติ” ชั้นเตรียมอนุบาล สัปดาห์ที่ 2   ปีการศึกษา 2560 กิจกรรมย้อมสีเส้นสปาเกตตี โดยครูนำเส้นสปาเกตตีที่ต้มสุกแล้วมาให้เด็กๆ สำรวจก่อนนำมาผสมกับสีต่างๆ แล้วนำไปขดเป็นภาพตามจินตนาการ

กิจกรรมปิดภาคเรียนเดือนตุลาคม เรื่อง “Art & Nature เมื่อศิลปะมาเจอกับธรรมชาติ” ชั้นเตรียมอนุบาล สัปดาห์ที่ 2   ปีการศึกษา 2560 เด็กๆ ขดเส้นสปาเกตตีย้อมสีบนกระดาษตกแต่งเป็นภาพตามจินตนาการ
กิจกรรมปิดภาคเรียนเดือนตุลาคม เรื่อง “Art & Nature เมื่อศิลปะมาเจอกับธรรมชาติ” ชั้นเตรียมอนุบาล สัปดาห์ที่ 2   ปีการศึกษา 2560 เด็กๆ นำใบไม้ ดอกไม้ต่างๆ มาวางลงบนแผ่นพลาสติกใสก่อนจะวาดภาพเพิ่มเติม
กิจกรรมปิดภาคเรียนเดือนตุลาคม เรื่อง “Art & Nature เมื่อศิลปะมาเจอกับธรรมชาติ” ชั้นเตรียมอนุบาล สัปดาห์ที่ 2   ปีการศึกษา 2560 ผลงานวาดรูประบายสีจากสีธรรมชาติ โมม่า : ผีเสื้อบินไปหาอาหาร
กิจกรรมปิดภาคเรียนเดือนตุลาคม เรื่อง “Art & Nature เมื่อศิลปะมาเจอกับธรรมชาติ” ชั้นเตรียมอนุบาล สัปดาห์ที่ 2   ปีการศึกษา 2560 ผลงานวาดรูประบายสีจากสีธรรมชาติ ทีม : ปาป๊าขี่จักรยานไปเที่ยว

กิจกรรมปิดภาคเรียนเดือนตุลาคม เรื่อง “Art & Nature เมื่อศิลปะมาเจอกับธรรมชาติ” ชั้นเตรียมอนุบาล สัปดาห์ที่ 2   ปีการศึกษา 2560 ผลงานย้อมสีเส้นสปาเกตตีแล้วขดเป็นรูปร่างจินตนาการ ซินเซีย : บ้านของซินเซีย
กิจกรรมปิดภาคเรียนเดือนตุลาคม เรื่อง “Art & Nature เมื่อศิลปะมาเจอกับธรรมชาติ” ชั้นเตรียมอนุบาล สัปดาห์ที่ 2   ปีการศึกษา 2560 ผลงานย้อมสีเส้นสปาเกตตีแล้วขดเป็นรูปร่างจินตนาการ กฤษณกร : คุณแม่กิ่งเลี้ยงน้องอยู่
กิจกรรมปิดภาคเรียนเดือนตุลาคม เรื่อง “Art & Nature เมื่อศิลปะมาเจอกับธรรมชาติ” ชั้นเตรียมอนุบาล สัปดาห์ที่ 2   ปีการศึกษา 2560 ผลงานย้อมสีเส้นสปาเกตตีแล้วขดเป็นรูปร่างจินตนาการ ญ่าหยา : ดอกไม้
กิจกรรมปิดภาคเรียนเดือนตุลาคม เรื่อง “Art & Nature เมื่อศิลปะมาเจอกับธรรมชาติ” ชั้นเตรียมอนุบาล สัปดาห์ที่ 2   ปีการศึกษา 2560 ผลงานตกแต่งผักตามจินตนาการด้วยเศษวัสดุต่างๆ ริต้า : ทุเรียนลูกใหญ่หอม แต่หนูไม่ชอบกิน

กิจกรรมปิดภาคเรียนเดือนตุลาคม เรื่อง “Art & Nature เมื่อศิลปะมาเจอกับธรรมชาติ” ชั้นเตรียมอนุบาล สัปดาห์ที่ 2   ปีการศึกษา 2560 ผลงานตกแต่งผักตามจินตนาการด้วยเศษวัสดุต่างๆ เบญจ์ : ไดโนเสาร์
กิจกรรมปิดภาคเรียนเดือนตุลาคม เรื่อง “Art & Nature เมื่อศิลปะมาเจอกับธรรมชาติ” ชั้นเตรียมอนุบาล สัปดาห์ที่ 2   ปีการศึกษา 2560 ผลงานตกแต่งผักตามจินตนาการด้วยเศษวัสดุต่างๆ มายด์ : หมีแพนด้า
กิจกรรมปิดภาคเรียนเดือนตุลาคม เรื่อง “Art & Nature เมื่อศิลปะมาเจอกับธรรมชาติ” ชั้นเตรียมอนุบาล สัปดาห์ที่ 2   ปีการศึกษา 2560 ภาพใบไม้โปร่งแสงแล้ววาดต่อเติมตามจินตนาการ กะรัต : วาดรูปหมีแพนด้า
กิจกรรมปิดภาคเรียนเดือนตุลาคม เรื่อง “Art & Nature เมื่อศิลปะมาเจอกับธรรมชาติ” ชั้นเตรียมอนุบาล สัปดาห์ที่ 2   ปีการศึกษา 2560 ภาพใบไม้โปร่งแสงแล้ววาดต่อเติมตามจินตนาการ เตโต้ : ช้างกินหญ้า

กิจกรรมปิดภาคเรียนเดือนตุลาคม เรื่อง “Art & Nature เมื่อศิลปะมาเจอกับธรรมชาติ” ชั้นเตรียมอนุบาล สัปดาห์ที่ 2   ปีการศึกษา 2560 ภาพใบไม้โปร่งแสงแล้ววาดต่อเติมตามจินตนาการ กร : มีใบไม้ที่อยู่ในสนาม
กิจกรรมปิดภาคเรียนเดือนตุลาคม เรื่อง “Art & Nature เมื่อศิลปะมาเจอกับธรรมชาติ” ชั้นเตรียมอนุบาล สัปดาห์ที่ 2   ปีการศึกษา 2560 ภาพใบไม้โปร่งแสงแล้ววาดต่อเติมตามจินตนาการ ภูผา : ดอกไม้ให้แม่

BACK TO TOP