อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

นิทรรศการ “วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชินีนาถ” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560

นิทรรศการ “วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชินีนาถ” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 ฐานที่ 1 เด็กๆทุกห้องมาร่วมพิธีถวายความเคารพ พระบรมฉายาลักษณ์
นิทรรศการ “วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชินีนาถ” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 เด็กๆ ร่วมถ่ายภาพกับพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
นิทรรศการ “วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชินีนาถ” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 ฐานที่ 2 เด็กๆตั้งใจฟังผู้ปกครองอาสาเล่าครอบครัวของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
นิทรรศการ “วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชินีนาถ” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 เด็กๆ สนใจดูภาพในหนังสือในฐานพระราชมารดาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

นิทรรศการ “วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชินีนาถ” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 ฐานที่ 3 งานทอผ้าเด็กๆสนใจสังเกตดูรังไหม
นิทรรศการ “วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชินีนาถ” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 เด็กๆ ได้ลองสวมใส่ผ้าไทยในฐานผ้าไทยด้วย
นิทรรศการ “วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชินีนาถ” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 ฐานที่ 4 งานจักสาน เด็กๆตั้งใจดูครูสาธิตสานตอกให้เด็กๆดู
นิทรรศการ “วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชินีนาถ” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 เด็กๆได้เล่นปั้นดินเหนียวโดยมีผู้ปกครองอาสาประจำฐานเข้ามาช่วยสอนเด็กๆปั้นด้วย

นิทรรศการ “วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชินีนาถ” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 ฐานที่ 5 งานปั้น เด็กๆใช้ประสาทสัมผัสในการสำรวจ สัมผัสของจริงและสิ่งจำลองของงานปั้น
นิทรรศการ “วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชินีนาถ” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 เด็กๆ สำรวจเครื่องปั้นดินเผา
นิทรรศการ “วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชินีนาถ” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 ฐานที่ 6 ดอกไม้สัญลักษณ์วันแม่เด็กๆได้สำรวจและดมกลิ่นดอกมะลิ
นิทรรศการ “วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชินีนาถ” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 เด็กๆ สำรวจดอกมะลิและสนทนาพูดคุยเกี่ยวกับ รูปร่างลักษณะต่างๆ

นิทรรศการ “วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชินีนาถ” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 ฐานที่ 7 ฐานรักและเคารพพระบรมราชีนีนาถ พระมารดาของปวงชนชาวไทยแสดงออกอย่างไร เด็กๆเลือกตกแต่งกรอบรูปจากเศษวัสดุต่างและติดภาพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ เพื่อนำกลับไปติดที่บ้าน
นิทรรศการ “วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชินีนาถ” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 เด็กๆ สนใจเกี่ยวกับการตกแต่งกรอบรูปสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
นิทรรศการ “วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชินีนาถ” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 ฐานที่ 8 ฐานโครงการพระราชดำริเกี่ยวกับอนุรักษ์เต่าทะเล เด็กๆร่วมเล่นบทบาทสมมติการปล่อยเต่าคืนสู่ทะเล
นิทรรศการ “วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชินีนาถ” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 หนูหาไข่เต่าทะเลพบแล้วค่ะ

นิทรรศการ “วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชินีนาถ” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 ฐานที่ 9 ฐานป่ารักน้ำ เด็กๆประดิษฐ์ต้นไม้จำลองแบบง่ายๆจากเศษวัสดุต่างๆและนำมาติดบนผืนป่าเขาจำลอง
นิทรรศการ “วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชินีนาถ” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 เด็กๆ ประดิษฐ์ต้นไม้แล้วสมมติการปลูกป่าจำลอง

BACK TO TOP