อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

ผลงานเด็กหน่วย “ฉันรักคุณแม่” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560

ผลงานเด็กหน่วย “ฉันรักคุณแม่” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 ภาพวาดคุณแม่ของฉัน ซินเซีย : คุณแม่กับซินเซียอยู่ในบ้าน
ผลงานเด็กหน่วย “ฉันรักคุณแม่” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 ภาพวาดคุณแม่ของฉัน จินนี่ : จินนี่รักคุณแม่มาก
ผลงานเด็กหน่วย “ฉันรักคุณแม่” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 ภาพวาดคุณแม่ของฉัน เฌอแตม : เฌอแตมเล่นกับคุณแม่
ผลงานเด็กหน่วย “ฉันรักคุณแม่” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 ภาพวาดต้นมะลิโดยดูจากของจริงประกอบการวาด ชาลี : มีอดกไม้สีขาวใบสีเขียว ปลูกในดิน

ผลงานเด็กหน่วย “ฉันรักคุณแม่” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 ภาพวาดต้นมะลิโดยดูจากของจริงประกอบการวาด แมพ : ใบสีเขียว ดอกสีขาว ปลูกในดิน
ผลงานเด็กหน่วย “ฉันรักคุณแม่” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 ภาพวาดคุณแม่ของฉัน อันนา : อันนาทำกับข้าวกับคุณแม่
ผลงานเด็กหน่วย “ฉันรักคุณแม่” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 ภาพวาดคุณแม่ของฉัน ญ่าหยา : ญ่าหยากับกลมกลมรักคุณแม่
ผลงานเด็กหน่วย “ฉันรักคุณแม่” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 ภาพวาดคุณแม่ของฉัน กร : คุณแม่พากรไปเที่ยว

ผลงานเด็กหน่วย “ฉันรักคุณแม่” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 ภาพวาดคุณแม่ของฉัน มัสแตง : คุณแม่กับมัสแตงเล่นหุ่นยนต์ด้วยกัน
ผลงานเด็กหน่วย “ฉันรักคุณแม่” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 ประดิษฐ์และตกแต่งของที่ระลึกให้คุณแม่ เพลงขวัญ : glasse
ผลงานเด็กหน่วย “ฉันรักคุณแม่” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 ประดิษฐ์และตกแต่งของที่ระลึกให้คุณแม่ นอร์ท : นอร์ททำมิกกี้เม้าส์ให้คุณแม่
ผลงานเด็กหน่วย “ฉันรักคุณแม่” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 ประดิษฐ์และตกแต่งของที่ระลึกให้คุณแม่ วิเวียน : วิเวียนทำกรอบรูปให้คุณแม่

ผลงานเด็กหน่วย “ฉันรักคุณแม่” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 ประดิษฐ์และตกแต่งของที่ระลึกให้คุณแม่ กร : กรทำหมวกให้คุณแม่
ผลงานเด็กหน่วย “ฉันรักคุณแม่” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 ประดิษฐ์และตกแต่งของที่ระลึกให้คุณแม่ ญ่าหยา : ญ่าหยาทำกรอบรูปไว้ใส่รูปคุณแม่
ผลงานเด็กหน่วย “ฉันรักคุณแม่” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 ผลงานการประดิษฐ์บัตรอวยพรที่จะมอบให้คุณแม่
ผลงานเด็กหน่วย “ฉันรักคุณแม่” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 ผลงานการประดิษฐ์บัตรอวยพรที่จะมอบให้คุณแม่

ผลงานเด็กหน่วย “ฉันรักคุณแม่” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 ผลงานการประดิษฐ์บัตรอวยพรที่จะมอบให้คุณแม่

BACK TO TOP