อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

หน่วย “ฉันรักคุณแม่” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560

หน่วย “ฉันรักคุณแม่” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 นำรูปคุณแม่มาเล่าให้เพื่อนฟัง
หน่วย “ฉันรักคุณแม่” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 เด็กๆ เล่าเรื่องคุณแม่พร้อมชี้ภาพประกอบ
หน่วย “ฉันรักคุณแม่” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 ครูเปิดภาพให้เด็กๆดูคุณแม่กับลูกในอิริยาบถต่าง
หน่วย “ฉันรักคุณแม่” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 วันนี้มัสแตงมีภาพคุณแม่มาให้เพื่อนๆ ดูด้วย

หน่วย “ฉันรักคุณแม่” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 ตั้งใจประดิษฐ์ของขวัญให้คุณแม่
หน่วย “ฉันรักคุณแม่” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 หนูๆ กำลังตั้งใจทำของขวัญให้คุณแม่อย่างตั้งใจ
หน่วย “ฉันรักคุณแม่” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 สำรวจต้นมะลิและบันทึกโดยการวาดภาพ
หน่วย “ฉันรักคุณแม่” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 เด็กๆ สำรวจต้นมะลิและบันทึกด้วยการวาดภาพ

หน่วย “ฉันรักคุณแม่” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 ตั้งใจทำบัตรอวยพรให้คุณแม่
หน่วย “ฉันรักคุณแม่” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 หนูๆ ตั้งใจทำบัตรอวยพรให้คุณแม่
หน่วย “ฉันรักคุณแม่” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 เล่นเกมจับคู่พวงมาลัยของจริงกับรูปภาพ
หน่วย “ฉันรักคุณแม่” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 เล่นสมมติการเลี้ยงและดูแลเด็กทารก

BACK TO TOP