อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

กิจกรรมลอยกระทง ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560

กิจกรรมลอยกระทง  ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 เด็กๆ ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับประเพณีลอยกระทง
กิจกรรมลอยกระทง  ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 นำใบตองมาประดิษฐ์กระทง
กิจกรรมลอยกระทง  ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 เด็กๆ ตกแต่งกระทงของตนเองด้วยการใช้วัสดุธรรมชาติ
กิจกรรมลอยกระทง  ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 เด็กเลือกหยิบวัสดุที่ต้องการมาทำกระทงตามความชอบ

กิจกรรมลอยกระทง  ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 เด็กๆ ทดลองนำกระทงมาลอยในบ่อน้ำจำลอง
กิจกรรมลอยกระทง  ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 นำกระทงที่ทำไปลอยในน้ำ

BACK TO TOP