อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

กิจกรรม “พิธีไหว้ครู” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560

กิจกรรม “พิธีไหว้ครู” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 เด็กๆ ฟังครูอ่านความหมายของดอกไม้ที่นิยมใช้ ในพิธีไหว้ครู
กิจกรรม “พิธีไหว้ครู” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 เด็กๆช่วยกันวางแผนจัดพานเพื่อนำไปไหว้ครูไก่
กิจกรรม “พิธีไหว้ครู” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 เราช่วยกันจัดพานธูปเทียนสำหรับวันไหว้ครูครับ
กิจกรรม “พิธีไหว้ครู” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 เด็กๆ ช่วยกันจัดพานดอกไม้ไหว้ครู

กิจกรรม “พิธีไหว้ครู” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 ช่วยกันจัดพานดอกไม้
กิจกรรม “พิธีไหว้ครู” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 สำรวจต้นมะเขือและต้นดอกเข็ม
กิจกรรม “พิธีไหว้ครู” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 วาดภาพดอกไม้ที่นิยมใช้ในพิธีไหว้ครูโดยดูจาก ของจริง
กิจกรรม “พิธีไหว้ครู” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 ตัวแทนนักเรียนชั้นเตรียม/๑ ถือพานไหว้คุณครูไก่

กิจกรรม “พิธีไหว้ครู” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 ตัวแทนเตรียมอนุบาล/๒ไหว้ครูไก่
กิจกรรม “พิธีไหว้ครู” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 ตั้งใจสวดมนต์ในพิธีไหว้ครู
กิจกรรม “พิธีไหว้ครู” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 เด็กๆ นำดอกไม้มาไหว้ครูประจำชั้นของตนเอง
กิจกรรม “พิธีไหว้ครู” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 นำดอกไม้มาไหว้ครูเพื่อฝากตัวเป็นศิษย์

BACK TO TOP