อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

หน่วย “ผักและผลไม้” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560

หน่วย “ผักและผลไม้” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 เด็กๆ สนุกกับกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเพลง“แตงโม”
หน่วย “ผักและผลไม้” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 สังเกตขนาดและเปรียบเทียบน้ำหนักของผลไม้
หน่วย “ผักและผลไม้” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 เด็กๆ สนใจร่วมท่องคำคล้องจอง“จ้ำจี้ผลไม้” และติดภาพผลไม้ที่มีในบทคำคล้องจองด้วย
หน่วย “ผักและผลไม้” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 เด็กๆ ชิมรสชาติของผลไม้กันคนละเล็กน้อย และบอกรสชาติของผลไม้ด้วย

หน่วย “ผักและผลไม้” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 เด็กๆ สำรวจส่วนต่างๆ ของผักบุ้ง
หน่วย “ผักและผลไม้” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 สังเกตสำรวจผลส้ม
หน่วย “ผักและผลไม้” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 ดมกลิ่นเปลือกส้ม
หน่วย “ผักและผลไม้” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 ทดลองคั้นน้ำส้ม

หน่วย “ผักและผลไม้” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 เด็กๆเลือกสำรวจเปรียบเทียบผักที่เด็กๆสนใจ
หน่วย “ผักและผลไม้” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 สำรวจผลไม้ต่างๆ และสังเกตลักษณะของผลไม้ที่ผ่าครึ่ง
หน่วย “ผักและผลไม้” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 สำรวจผักและลองดมกลิ่น
หน่วย “ผักและผลไม้” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 มาสำรวจส่วนต่างๆ ของพืชที่นำมาใช้ประโยชน์กันเถอะ

หน่วย “ผักและผลไม้” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 นำผลไม้จำลองมานับใส่ในตะกร้าที่มีตัวเลข
หน่วย “ผักและผลไม้” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 เล่นเกมจับคู่ภาพเหมือน
หน่วย “ผักและผลไม้” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 เล่นเกมนับผลไม้ตามจำนวน
หน่วย “ผักและผลไม้” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 เด็กๆ สนใจเล่นภาพตัดต่อรูปผักและผลไม้

หน่วย “ผักและผลไม้” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 ครูและเด็กๆ เล่นเกมจับคู่ภาพผักผลไม้กับเงา
หน่วย “ผักและผลไม้” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 เล่นบทบาทสมมติการทำอาหารในมุมบ้าน
หน่วย “ผักและผลไม้” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 วาดภาพผักและผลไม้โดยสังเกตของจริง
หน่วย “ผักและผลไม้” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 ครูชักชวนเด็กๆสำรวจหาผัก/ผลไม้ในโรงเรียน

หน่วย “ผักและผลไม้” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 เล่นเกมโดมิโนผลไม้กับครูเด็กๆ เลือกนิทานเกี่ยวกับเรื่องผักและผลไม้มาเปิดอ่านโดยดูจากภาพประกอบได้
หน่วย “ผักและผลไม้” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 เด็กๆช่วยกันล้างผัก
หน่วย “ผักและผลไม้” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 ร่วมออกมาติดลงคะแนนเลือกทำอาหาร
หน่วย “ผักและผลไม้” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 สังเกตเนื้อหมูดิบและสุก

หน่วย “ผักและผลไม้” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 เปรียบเทียบใบตำลึงกับผักกาดขาว
หน่วย “ผักและผลไม้” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 ติดแยกประเภทผักและผลไม้
หน่วย “ผักและผลไม้” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 วาดภาพผักและผลไม้ด้วยสีน้ำโดยการสังเกตของจำลอง
หน่วย “ผักและผลไม้” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 กิจกรรมเพาะปลูกเด็กๆ เลือกปลูกผักที่ตนเองสนใจ

หน่วย “ผักและผลไม้” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 สังเกตต้นถั่วเขียว
หน่วย “ผักและผลไม้” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 เด็กๆ นำสมุดสะสมภาพผักและผลไม้ของตนเองมาเล่าให้เพื่อนๆ ฟัง

BACK TO TOP