อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

กิจกรรมฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟในโรงเรียน ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560

กิจกรรมฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟในโรงเรียน ชั้นเตรียมอนุบาล 	ปีการศึกษา 2560 เด็กๆร่วมกันนับเจ้าหน้าสาธิตการแต่งชุดดับเพลิงว่าใช้เวลาเท่าไร
กิจกรรมฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟในโรงเรียน ชั้นเตรียมอนุบาล 	ปีการศึกษา 2560 วิทยากรกำลังบอกเล่าถึงการใช้อุปกรณ์ต่างๆ
กิจกรรมฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟในโรงเรียน ชั้นเตรียมอนุบาล 	ปีการศึกษา 2560 สำรวจอุปกรณ์ต่างบนรถดับเพลิง
กิจกรรมฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟในโรงเรียน ชั้นเตรียมอนุบาล 	ปีการศึกษา 2560 เด็กๆ ต่อแถวขึ้นไปนั่งบนรถดับเพลิง

กิจกรรมฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟในโรงเรียน ชั้นเตรียมอนุบาล 	ปีการศึกษา 2560 ทดลองฉีดน้ำ
กิจกรรมฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟในโรงเรียน ชั้นเตรียมอนุบาล 	ปีการศึกษา 2560 เด็กๆได้สำรวจอุปกรณ์ภายในรถดับเพลิง
กิจกรรมฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟในโรงเรียน ชั้นเตรียมอนุบาล 	ปีการศึกษา 2560 เด็กๆสำรวจและทดลองยกว่าชุดที่ใช้ในการดับเพลิงว่าเป็นอย่างไร
กิจกรรมฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟในโรงเรียน ชั้นเตรียมอนุบาล 	ปีการศึกษา 2560 อาสาสมัครออกมาสาธิตการใช้ผ้าปิดจมูกเมื่อเกิดเพลิงไหม้

กิจกรรมฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟในโรงเรียน ชั้นเตรียมอนุบาล 	ปีการศึกษา 2560 เด็กๆสำรวจเกี่ยวกับอุปกรณ์ต่างๆที่ทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้
กิจกรรมฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟในโรงเรียน ชั้นเตรียมอนุบาล 	ปีการศึกษา 2560 เด็กๆ สนใจฟังการอธิบายเกี่ยวกับอุปกรณ์ต่างๆ ที่ทำให้เกิดเพลิงไหม้
กิจกรรมฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟในโรงเรียน ชั้นเตรียมอนุบาล 	ปีการศึกษา 2560 เด็กๆสังเกตตชุดที่เจ้าหน้าใส่ว่าเป็นอย่างไร
กิจกรรมฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟในโรงเรียน ชั้นเตรียมอนุบาล 	ปีการศึกษา 2560 เด็กๆ ลองจับสวมรองเท้าของพนักงานดับเพลิง

BACK TO TOP