อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

ผลงานเด็กหน่วย “ครอบครัวของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560

ผลงานเด็กหน่วย “ครอบครัวของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 วาดภาพตามจินตนาการด้วยสีเทียน เพียร : ย่าใหญ่อยู่บ้านเดียวกับเพียร
ผลงานเด็กหน่วย “ครอบครัวของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 วาดภาพครอบครัวของฉัน แพรววาว : อาม่า คุณแม่ แพรววาวอยู่ในบ้าน
ผลงานเด็กหน่วย “ครอบครัวของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 วาดภาพตามจินตนาการด้วยสีเทียน พิชา : พิชาเป็นน้องพี่เรนนี่ คุณพ่อใส่แว่นตาด้วย
ผลงานเด็กหน่วย “ครอบครัวของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 วาดภาพตามจินตนาการด้วยสีเทียน ฮีม : (ยังไม่เล่า)

ผลงานเด็กหน่วย “ครอบครัวของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 ใช้ที่กลิ้งสีวาดภาพตามจินตนาการ เพลงขวัญ : (ยังไม่เล่า)
ผลงานเด็กหน่วย “ครอบครัวของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 ใช้สีน้ำวาดภาพตามจินตนาการ วิเวียน : วิเวียนวาดรูปคุณแม่
ผลงานเด็กหน่วย “ครอบครัวของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 ผลงานการใช้สีน้ำวาดภาพครอบครัวของฉัน ฟ้าคราม : ที่บ้านมีคุณพ่อคุณแม่ มีคุณยาย มีป้าดาว มีพี่ฟ้าใส เป็นผู้หญิง มีฟ้าคราม
ผลงานเด็กหน่วย “ครอบครัวของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 ผลงานการใช้สีน้ำวาดภาพครอบครัวของฉัน หนูเล็ก : คุณแม่อุ้มหนูเล็ก

ผลงานเด็กหน่วย “ครอบครัวของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 ผลงานติดปะรูปทรงแล้ววาดภาพต่อเติม ชาลี : บ้านชาลีมีชาลี พี่ลิน คุณพ่อ คุณแม่
ผลงานเด็กหน่วย “ครอบครัวของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 ผลงานติดปะรูปทรงแล้ววาดภาพต่อเติม ญ่าหยา : บ้านของญ่าหยามีพี่กลมกลม คุณแม่ คุณพ่อ
ผลงานเด็กหน่วย “ครอบครัวของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 ผลงานติดปะรูปทรงแล้ววาดภาพต่อเติม กร : บ้านของกรมีคุณพ่อคุณแม่ น้องกร พี่นานะ
ผลงานเด็กหน่วย “ครอบครัวของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 ผลงานติดปะรูปทรงแล้ววาดภาพต่อเติม มัสแตง : บ้านของมัสแตง มีคุณพ่อคุณแม่ ป้าแก้ว มัสแตง

ผลงานเด็กหน่วย “ครอบครัวของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 ผลงานติดปะเศษผ้าและวาดภาพเพิ่มเติม ซินเซีย : ซินเซียกำลังนั่งรถไปเที่ยว
ผลงานเด็กหน่วย “ครอบครัวของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 ผลงานติดปะเศษผ้าและวาดภาพเพิ่มเติม ทับทิม : ทับทิมไปตลาด
ผลงานเด็กหน่วย “ครอบครัวของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 ผลงานติดกระดาษเส้นแล้ววาดภาพต่อเติม แมพ : แมพเล่นเดินเชือกกับครูนุก
ผลงานเด็กหน่วย “ครอบครัวของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 ผลงานติดกระดาษเส้นแล้ววาดภาพต่อเติม เฌอแตม : ผีเสื้อที่สวนสัตว์

ผลงานเด็กหน่วย “ครอบครัวของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 ประดิษฐ์และตกแต่งกรอบรูป นอร์ท : ทำกรอบรูปไปติดรูปคุณแม่
ผลงานเด็กหน่วย “ครอบครัวของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 ประดิษฐ์และตกแต่งกรอบรูป โมม่า : ติดรูปคุณพ่อ คุณแม่ และโมม่า
ผลงานเด็กหน่วย “ครอบครัวของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 ประดิษฐ์กระปุกออมสินด้วยเศษวัสดุต่างๆ อันนา : ที่ใส่เงินเหมือนที่บ้านอันนา
ผลงานเด็กหน่วย “ครอบครัวของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 ประดิษฐ์กระปุกออมสินด้วยเศษวัสดุต่างๆ จีด้า : ทำกระปุกออมสินไว้ใส่เงิน

ผลงานเด็กหน่วย “ครอบครัวของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 ประดิษฐ์กระปุกออมสินด้วยเศษวัสดุต่างๆ แพท : กระปุกออมสินของแพท

BACK TO TOP