อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

หน่วย “ครอบครัวของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560

หน่วย “ครอบครัวของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 เล่นบทบาทสมมติเสิร์ฟน้ำเมื่อมีแขกมาเยี่ยม
หน่วย “ครอบครัวของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 เด็กๆ ท่องคำคล้องจองครอบครัวของฉัน โดยชูนิ้วมือประกอบ
หน่วย “ครอบครัวของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 เล่นบทบาทสมมติแต่งตัว
หน่วย “ครอบครัวของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 เด็กๆ ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวตุ๊กตาและนับจำนวนสมาชิกในครอบครัวของตุ๊กตาด้วย

หน่วย “ครอบครัวของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 นับจำนวนและติดตัวเลข
หน่วย “ครอบครัวของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 เด็กๆ วางตุ๊กตาคนจำลองบนแผ่นตัวเลขบอกจำนวน
หน่วย “ครอบครัวของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 ออกมานับจำนวนคนในครอบครัวแล้วเลือกตัวเลขมาติดตามจำนวน
หน่วย “ครอบครัวของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 นับจำนวนบุคคลในครอบครัว แล้วติดตัวเลขบอกจำนวน

หน่วย “ครอบครัวของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 ครูร่วมสนทนาถึงเรื่องการประหยัดน้ำ
หน่วย “ครอบครัวของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 เด็กๆ เล่าเรื่องครอบครัวของฉันโดยมีภาพประกอบด้วย
หน่วย “ครอบครัวของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 นำอุปกรณ์ทำความสะอาดมาสาธิตการใช้ให้เด็กๆดู
หน่วย “ครอบครัวของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 เด็กๆ สนใจฟังนิทานรื่อง “เด็กหญิงผมทองกับหมีสามตัว”

หน่วย “ครอบครัวของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 ประดิษฐ์เศษวัสดุกล่องขนาดต่างๆ
หน่วย “ครอบครัวของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 เรามาช่วยกันวางภาพของใช้ต่างๆ ตามขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ ให้ครอบครัวหมีกันเถอะ
หน่วย “ครอบครัวของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 เด็กๆ เล่นเกมเรียงลำดับเหตุการณ์การช่วยเหลืองานบ้าน จำนวน ๓ เหตุการณ์
หน่วย “ครอบครัวของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 ครูเปิดภาพให้เด็กๆดูคุณแม่กับลูกในอิริยาบถต่าง

หน่วย “ครอบครัวของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 เล่นบทบาทสมมติการช่วยเหลืองานบ้านกันครับ
หน่วย “ครอบครัวของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 ครูนำเครื่องแต่งกายมาให้เด็กๆดู
หน่วย “ครอบครัวของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 เด็กๆ ประดิษฐ์และตกแต่งกระปุกออมสินด้วยเศษวัสดุต่างๆ
หน่วย “ครอบครัวของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 พิมพ์ภาพด้วยเชือกขนาดต่างๆด้วยสีน้ำ

หน่วย “ครอบครัวของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 วาดภาพครอบครัวของฉันด้วยสีน้ำกับสำลีพันก้าน
หน่วย “ครอบครัวของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 ติดปะอุปกรณ์ทำความสะอาดด้วยเศษวัสดุ
หน่วย “ครอบครัวของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 มาตกแต่งกรอบรูปครอบครัวกันเถอะ
หน่วย “ครอบครัวของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 ตั้งใจประดิษฐ์อุปกรณ์ทำความสะอาดด้วยเศษวัสดุ

BACK TO TOP