อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

หน่วยการเรียนรู้ “ตัวฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560

หน่วยการเรียนรู้ “ตัวฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 เด็กๆ นับและติดตัวเลขบอกจำนวนของอวัยวะ
หน่วยการเรียนรู้ “ตัวฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 นับจำนวนอวัยวะ แล้วติดตัวเลข
หน่วยการเรียนรู้ “ตัวฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 เด็กๆ สลับกันออกมาแสดงท่าทางประกอบเพลงให้เพื่อนๆ ดู
หน่วยการเรียนรู้ “ตัวฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 ชี้อวัยวะต่างๆของร่างกาย

หน่วยการเรียนรู้ “ตัวฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 ร้องเพลง “Head Shoulders Knees and Toes” โดยดูภาพประกอบ
หน่วยการเรียนรู้ “ตัวฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 สำรวจลักษณะต่างๆของร่างกายจากตุ๊กตา
หน่วยการเรียนรู้ “ตัวฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 เด็กๆ ร้องเพลง “ตาเรามีไว้ดู” และร่วมสังเกตลักษณะของอวัยวะต่างๆ
หน่วยการเรียนรู้ “ตัวฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 ออกมาชี้คำศัทพ์ตามครูบอก

หน่วยการเรียนรู้ “ตัวฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 เด็กๆ อาสาออกมาให้ครูวาดโครงร่างของตนเอง
หน่วยการเรียนรู้ “ตัวฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 ทำหน้าตามอารมณ์ที่เด็กๆตกแต่ง
หน่วยการเรียนรู้ “ตัวฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 เล่นเกมแยกประเภทวัสดุที่แข็งและนิ่ม
หน่วยการเรียนรู้ “ตัวฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 สำรวจสังเกตจับสัมผัสขาเทียม

หน่วยการเรียนรู้ “ตัวฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 เด็กๆ ให้ความสนใจกับกิจกรรมฟังเสียงต่างๆ กันมากเลย
หน่วยการเรียนรู้ “ตัวฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 ตั้งใจประดิษฐ์ผลงานหน้ากากอารมณ์ต่างๆ
หน่วยการเรียนรู้ “ตัวฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 ออกมาเลือกชิมและบอกรสชาติ
หน่วยการเรียนรู้ “ตัวฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 ตกแต่งใบหน้าด้วยวัสดุต่างๆ

หน่วยการเรียนรู้ “ตัวฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 สร้างภาพด้วยรูปทรงเรขาคณิต
หน่วยการเรียนรู้ “ตัวฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 กิจกรรมประดิษฐ์สิ่งต่างๆ ด้วยวัสดุเหลือใช้

BACK TO TOP