อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

กิจกรรมนิทรรศการของดีดีในเมืองไทย ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560

กิจกรรมนิทรรศการของดีดีในเมืองไทย ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 เด็กๆ ชมนิทรรศการของดีดีในเมืองไทย ได้ชิมขนมไทยด้วย
กิจกรรมนิทรรศการของดีดีในเมืองไทย ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 ฐานขนมไทย เด็กๆสนใจฟังวิทยากรแนะนำชื่อขนมชนิดต่างๆ
กิจกรรมนิทรรศการของดีดีในเมืองไทย ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 เด็กๆ ได้ดื่มน้ำสมุนไพรไทย เช่น น้ำกระเจี๊ยบ น้ำมะตูม
กิจกรรมนิทรรศการของดีดีในเมืองไทย ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 ฐานน้ำสมุนไพรไทย เด็กๆสนใจชื่นชอบดื่ม

กิจกรรมนิทรรศการของดีดีในเมืองไทย ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 ฐานไอติมปั้นเด็กๆได้ชิมไอติมกันทุกคน
กิจกรรมนิทรรศการของดีดีในเมืองไทย ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 เด็กๆทดลองกางร่มใส่หมวกในฐานเครื่องจักสาน
กิจกรรมนิทรรศการของดีดีในเมืองไทย ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 เด็กๆ สนใจสำรวจของใช้ต่างๆ ในฐานเครื่องจักสาน
กิจกรรมนิทรรศการของดีดีในเมืองไทย ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 เด็กๆให้ความสนใจกับการฟังดนตรีไทย

กิจกรรมนิทรรศการของดีดีในเมืองไทย ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 การละเล่นของไทยอย่างหนึ่ง การเชิญหุ่น
กิจกรรมนิทรรศการของดีดีในเมืองไทย ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 ฐานดนตรีไทย เด็กๆนั่งฟังพี่เล่นดนตรีไทย
กิจกรรมนิทรรศการของดีดีในเมืองไทย ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 เด็กๆ สนใจในการทดลองเล่นเดินกะลา
กิจกรรมนิทรรศการของดีดีในเมืองไทย ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 เด็กๆ สนใจในการทดลองเล่นของเล่นต่างๆ ของไทย

กิจกรรมนิทรรศการของดีดีในเมืองไทย ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 ฐานของเล่นของไทย เด็กๆได้ทดลองเล่น
กิจกรรมนิทรรศการของดีดีในเมืองไทย ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 ฐานเครื่องจักสาน เด็กๆได้ลองใส่ จับ สัมผัส ลักษณะของเครื่องจักสานแบบต่างๆ
กิจกรรมนิทรรศการของดีดีในเมืองไทย ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 ฐานเครื่องปั้นดินเผา เด็กๆได้ จับ สัมผัสเครื่องปั้นดินเผาหลากหลายแบบ
กิจกรรมนิทรรศการของดีดีในเมืองไทย ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 เด็กๆได้ทดลองปั้นดินในฐานเครื่องปั้นดินเผา

กิจกรรมนิทรรศการของดีดีในเมืองไทย ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 เด็กๆ สำรวจอาหารไทย
กิจกรรมนิทรรศการของดีดีในเมืองไทย ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 ฐานอาหารไทย สนใจฟังวิทยากรแนะนำชื่อของอาหารไทย
กิจกรรมนิทรรศการของดีดีในเมืองไทย ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 ฐานผักและผลไม้ไทย มีผักหลากหลายชนิดให้เด็กๆได้สำรวจ
กิจกรรมนิทรรศการของดีดีในเมืองไทย ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 เด็กๆ ได้สังเกตลักษณะของผักและผลไม้ไทยๆ

กิจกรรมนิทรรศการของดีดีในเมืองไทย ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 เด็กๆ สนใจกับการทดลองทำส้มตำ
กิจกรรมนิทรรศการของดีดีในเมืองไทย ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 ฐานส้มตำเด็กๆได้ทดลองทำและชิมส้มตำ
กิจกรรมนิทรรศการของดีดีในเมืองไทย ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 เด็กๆได้ทดลองเล่นเครื่องดนตรีไทย
กิจกรรมนิทรรศการของดีดีในเมืองไทย ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 ฐานเครื่องดนตรีไทย เด็กๆได้สัมผัส สังเกต เครื่องดนตรีไทยและลองเล่น

BACK TO TOP