อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

หน่วยการเรียนรู้ “สัตว์เลี้ยงน่ารัก” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560

หน่วยการเรียนรู้ “สัตว์เลี้ยงน่ารัก” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 เด็กๆ นำภาพสัตว์เลี้ยงและอาหารของสัตว์เลี้ยงมาเล่าให้เพื่อนฟัง
หน่วยการเรียนรู้ “สัตว์เลี้ยงน่ารัก” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 ดูแลสัตว์โดยการให้อาหารปลาในห้องเรียน
หน่วยการเรียนรู้ “สัตว์เลี้ยงน่ารัก” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 เด็กๆ ร้องเพลง “ลูกสัตว์” โดยชี้ภาพลูกสัตว์แล้วทำเสียงร้องของลูกสัตว์ด้วย
หน่วยการเรียนรู้ “สัตว์เลี้ยงน่ารัก” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 นับจำนวนขาของสัตว์จำลอง

หน่วยการเรียนรู้ “สัตว์เลี้ยงน่ารัก” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 ติดภาพแยกประเภทสัตว์เลี้ยงตามจำนวนขา
หน่วยการเรียนรู้ “สัตว์เลี้ยงน่ารัก” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 แยกประเภทสัตว์ที่เลี้ยงได้กับสัตว์ที่ไม่นิยมเลี้ยง
หน่วยการเรียนรู้ “สัตว์เลี้ยงน่ารัก” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 เด็กๆ เล่นวางสัตว์จำลองตามจำนวนที่กำหนดไว้
หน่วยการเรียนรู้ “สัตว์เลี้ยงน่ารัก” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 เด็กๆสำรวจรูปร่างลักษณะของสัตว์

หน่วยการเรียนรู้ “สัตว์เลี้ยงน่ารัก” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ เด็กๆ แสดงท่าทางเป็นสัตว์ตามจินตนาการ
หน่วยการเรียนรู้ “สัตว์เลี้ยงน่ารัก” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 ออกมาทำท่าสัตว์ให้เพื่อนทาย
หน่วยการเรียนรู้ “สัตว์เลี้ยงน่ารัก” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 เด็กๆ ชอบเล่นบทบาทสมมติการเลี้ยงสัตว์
หน่วยการเรียนรู้ “สัตว์เลี้ยงน่ารัก” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 ออกมาชี้ภาชนะขนาดต่างๆตามครูบอกว่าใหญ่-กลาง-เล็ก

หน่วยการเรียนรู้ “สัตว์เลี้ยงน่ารัก” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 เด็กๆ สนใจสลับกันให้อาหารปลาหางนกยูงในแต่ละวัน
หน่วยการเรียนรู้ “สัตว์เลี้ยงน่ารัก” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 เด็กๆออกมาจับคู่สัตว์กับอาหาร
หน่วยการเรียนรู้ “สัตว์เลี้ยงน่ารัก” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 เด็กๆ เลือกหนังสือนิทานเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงมาเปิดอ่านโดยชี้ดูรูปภาพประกอบ
หน่วยการเรียนรู้ “สัตว์เลี้ยงน่ารัก” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 สำรวจอาหารสัตว์

หน่วยการเรียนรู้ “สัตว์เลี้ยงน่ารัก” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 เด็กๆ ใช้สีเทียนวาดภาพโดยดูตุ๊กตาสัตว์จำลองประกอบการวาด
หน่วยการเรียนรู้ “สัตว์เลี้ยงน่ารัก” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 ครูนำภาชนะใส่อาหารขนาดต่างร่วมทั้งอาหารมาให้เด็กๆดู
หน่วยการเรียนรู้ “สัตว์เลี้ยงน่ารัก” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 เด็กๆ ใช้สีน้ำวาดภาพสัตว์โดยดูสัตว์จำลองประกอบการวาด
หน่วยการเรียนรู้ “สัตว์เลี้ยงน่ารัก” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 เด็กๆกำลังสนใจกับหอยทากที่เด็กๆสำรวจเจอ

หน่วยการเรียนรู้ “สัตว์เลี้ยงน่ารัก” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 เล่นปั้นแป้งโดว์โดยดูสัตว์จำลองประกอบการเล่น
หน่วยการเรียนรู้ “สัตว์เลี้ยงน่ารัก” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 ครูนำภาพสัตว์กับคนมาให้เด็กๆดู
หน่วยการเรียนรู้ “สัตว์เลี้ยงน่ารัก” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 เด็กๆ เล่นเกมต่อภาพสัตว์ต่างๆ ตามความสนใจ
หน่วยการเรียนรู้ “สัตว์เลี้ยงน่ารัก” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 เล่นเกมจับคู่ภาพสัตว์ที่เหมือนกัน

BACK TO TOP