อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

ผลงานเด็กหน่วย “สัตว์เลี้ยงน่ารัก” ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา 2560

ผลงานเด็กหน่วย “สัตว์เลี้ยงน่ารัก” ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา 2560 ผลงานวาดภาพสัตว์ที่ฉันชอบด้วยสีเทียน จีด้า : บ้านจีด้าเลี้ยงแมว
ผลงานเด็กหน่วย “สัตว์เลี้ยงน่ารัก” ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา 2560 ผลงานภาพวาดสัตว์ด้วยสีเทียน ญ่าหยา : ญ่าหยาให้อาหารปลา
ผลงานเด็กหน่วย “สัตว์เลี้ยงน่ารัก” ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา 2560 วาดภาพอาหารสัตว์โดยดูของจริงประกอบการวาด ฟ้าคราม : ช้างกินกล้วย
ผลงานเด็กหน่วย “สัตว์เลี้ยงน่ารัก” ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา 2560 ผลงานติดหน้าสัตว์แล้วตกแต่งวาดภาพต่อเติม วิเวียน : วิเวียนเลี้ยงแมวน่ารัก

ผลงานเด็กหน่วย “สัตว์เลี้ยงน่ารัก” ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา 2560 ผลงานการใช้สีน้ำวาดภาพโดยดูสัตว์จำลองประกอบการวาด กร : ม้ามีรอยเท้า ม้ากินหญ้า
ผลงานเด็กหน่วย “สัตว์เลี้ยงน่ารัก” ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา 2560 ผลงานการใช้สีน้ำวาดภาพโดยดูสัตว์จำลองประกอบการวาด เพียร : หมูตัวอ้วน
ผลงานเด็กหน่วย “สัตว์เลี้ยงน่ารัก” ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา 2560 ผลงานภาพวาดสีน้ำโดยใช้สำลีพันก้าน แมพ : แมวกินปลาทูคุณตาให้
ผลงานเด็กหน่วย “สัตว์เลี้ยงน่ารัก” ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา 2560 ผลงานภาพวาดสีน้ำโดยใช้สำลีพันก้าน ชาลี : อาหารเม็ดของแมว

ผลงานเด็กหน่วย “สัตว์เลี้ยงน่ารัก” ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา 2560 ผลงานพิมพ์ภาพสัตว์ด้วยสีน้ำ แพท : เต่ากับปู
ผลงานเด็กหน่วย “สัตว์เลี้ยงน่ารัก” ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา 2560 ผลงานพิมพ์ภาพสัตว์ด้วยสีน้ำ อันนา : อันนาให้อาหารปลา
ผลงานเด็กหน่วย “สัตว์เลี้ยงน่ารัก” ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา 2560 ผลงานติดหน้าสัตว์แล้วตกแต่งวาดภาพต่อเติม โมม่า : ปลาหมึกว่ายน้ำ
ผลงานเด็กหน่วย “สัตว์เลี้ยงน่ารัก” ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา 2560 ผลงานติดหน้าสัตว์แล้วตกแต่งวาดภาพต่อเติม ซินเซีย : ซินเซียเห็นหมาบ้านคนอื่นที่ถนน

ผลงานเด็กหน่วย “สัตว์เลี้ยงน่ารัก” ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา 2560 ผลงานตกแต่งหุ่นมือหน้าสัตว์ด้วยวัสดุต่างๆ มัสแตง : มัสแตงทำหุ่นมือเสือ
ผลงานเด็กหน่วย “สัตว์เลี้ยงน่ารัก” ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา 2560 ผลงานตกแต่งหุ่นมือหน้าสัตว์ด้วยวัสดุต่างๆ ทับทิม : หุ่นมือช้าง ช้างกินกล้วย
ผลงานเด็กหน่วย “สัตว์เลี้ยงน่ารัก” ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา 2560 ผลงานตกแต่งหุ่นมือหน้าสัตว์ด้วยวัสดุต่างๆ เฌอแตม : กระต่ายสีขาวกินแคร์รอต
ผลงานเด็กหน่วย “สัตว์เลี้ยงน่ารัก” ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา 2560 ผลงานประดิษฐ์สัตว์เลี้ยงที่ฉันชอบด้วยเศษวัสดุ แพรววาว : กระต่ายสีขาวหูยาว

ผลงานเด็กหน่วย “สัตว์เลี้ยงน่ารัก” ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา 2560 ผลงานประดิษฐ์สัตว์เลี้ยงที่ฉันชอบด้วยเศษวัสดุ พิชา : แมวสีดำหางยาว
ผลงานเด็กหน่วย “สัตว์เลี้ยงน่ารัก” ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา 2560 ผลงานประดิษฐ์สัตว์เลี้ยงที่ฉันชอบด้วยเศษวัสดุ นอร์ท : สุนัขกำลังกินข้าว
ผลงานเด็กหน่วย “สัตว์เลี้ยงน่ารัก” ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา 2560 ผลงานประดิษฐ์สัตว์เลี้ยงที่ฉันชอบด้วยเศษวัสดุต่างๆ หนูเล็ก : กระต่ายหูยาว

BACK TO TOP