อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน ปีการศึกษา 2560

กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน ปีการศึกษา 2560 เด็กๆ นั่งรอเพื่อให้คุณหมอตรวจสุขภาพ
กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน ปีการศึกษา 2560 เด็กๆ ให้ความร่วมมือกับคุณหมอจากฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เป็นอย่างดี
กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน ปีการศึกษา 2560 เด็กๆ พูดคุยกับเจ้าหน้าที่อย่างคุ้นเคยก่อนรับการตรวจสุขภาพ
กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน ปีการศึกษา 2560 ภาพบรรยากาศการนั่งรอพบแพทย์เพื่อรับการตรวจสุขภาพ

กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน ปีการศึกษา 2560 เด็กๆ ถือแบบบันทึกการตรวจสุขภาพไว้รอรับการตรวจสุขภาพ
กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน ปีการศึกษา 2560 วันนี้ได้รับการตรวจสุขภาพพร้อมกับเพื่อนๆ

BACK TO TOP