อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

กิจกรรมตรวจสุขภาพฟัน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560

กิจกรรมตรวจสุขภาพฟัน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆ นั่งรอรับการตรวจสุขภาพฟัน
กิจกรรมตรวจสุขภาพฟัน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เรากำลังนั่งรอรับการตรวจสุขภาพฟันครับ/ค่ะ
กิจกรรมตรวจสุขภาพฟัน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆ เคยรับการตรวจสุขภาพฟันกับคุณหมอแล้วครับ
กิจกรรมตรวจสุขภาพฟัน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560 คุณหมอชวนเด็กๆ พูดคุยในขณะตรวจสุขภาพฟัน

กิจกรรมตรวจสุขภาพฟัน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆ ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีทุกคนเลย
กิจกรรมตรวจสุขภาพฟัน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆ ขอขอบพระคุณคุณหมอและพี่ๆ เจ้าหน้าที่ค่ะ/ครับ

BACK TO TOP