อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

กิจกรรมตรวจสุขภาพฟัน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2560

กิจกรรมตรวจสุขภาพฟัน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆ นั่งรอรับการตรวจสุขภาพฟัน
กิจกรรมตรวจสุขภาพฟัน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆ กล่าวสวัสดีและนั่งรอรับการตรวจสุขภาพฟัน
กิจกรรมตรวจสุขภาพฟัน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2560 หนูและเพื่อนๆ นั่งรอรับการตรวจสุขภาพฟันค่ะ
กิจกรรมตรวจสุขภาพฟัน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆ นั่งรอรับการตรวจสุขภาพฟันครับ/ค่ะ

กิจกรรมตรวจสุขภาพฟัน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆ คุ้นเคยกับขั้นตอนการตรวจสุขภาพฟันมากขึ้น
กิจกรรมตรวจสุขภาพฟัน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆ ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีทุกคนเลย
กิจกรรมตรวจสุขภาพฟัน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ผมอ้าปากกว้างๆ ให้คุณหมอตรวจฟันครับ
กิจกรรมตรวจสุขภาพฟัน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆ เคยรับการตรวจสุขภาพฟันกับคุณหมอแล้วค่ะ

กิจกรรมตรวจสุขภาพฟัน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2560 หมอชวนพูดคุยในขณะที่ตรวจสุขภาพฟันให้หนู
กิจกรรมตรวจสุขภาพฟัน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆ เลือกลูกโป่งที่ตนเองชอบและยืนรอเพื่อนตรวจสุขภาพฟัน
กิจกรรมตรวจสุขภาพฟัน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2560 หนูๆ เลือกลูกโป่งที่ตนเองชอบหลังรับการตรวจสุขภาพฟัน
กิจกรรมตรวจสุขภาพฟัน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ตัวแทนนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ขอขอบพระคุณคุณหมอและพี่ๆ เจ้าหน้าที่ค่ะ/ครับ

BACK TO TOP