อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

กิจกรรมผู้ปกครองมีส่วนร่วม ปีการศึกษา 2560

กิจกรรมผู้ปกครองมีส่วนร่วม ปีการศึกษา 2560 ผู้ปกครองของ ด.ช. เตชิต (วิน) ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 มาร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่องข้าว โดยให้เด็กๆได้มาสำรวจ จับสัมผัสบอกความแตกต่างของข้าวไทยและข้าวญี่ปุ่น และส่วนประกอบของการทำอาหาร “ซูชิ”นำมาตกแต่งเป็นหน้าตาต่างๆตามใจชอบ เมื่อวันที่ 1 ธ.ค.2560
กิจกรรมผู้ปกครองมีส่วนร่วม ปีการศึกษา 2560 ผู้ปกครองของด.ช.ปราชญ์ (ปราชญ์) ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 เข้ามาร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่องไข่ โดยสอนเด็กๆทำWAFFLE เพื่อเรียนรู้ประโยชน์ของไข่ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560
กิจกรรมผู้ปกครองมีส่วนร่วม ปีการศึกษา 2560 ผู้ปกครองของด.ญ.เวนิส (ปลาทู) ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 เข้ามาร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง ฝรั่ง โดยสอนเด็กๆเรื่องการทำฝรั่งอบแห้ง เพื่อเรียนรู้การทำให้สุกโดยผ่านการต้มก่อนนำไปตากแดดเพื่อทำให้แห้งโดยผ่านความร้อนจากดวงอาทิตย์อีกวิธีหนึ่ง เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560
กิจกรรมผู้ปกครองมีส่วนร่วม ปีการศึกษา 2560 ผู้ปกครองของ ด.ญ.นวภัทร(เจแนฟ) ด.ช. เวลา (ไนซ์) ด.ช.รนนท์ (นีโอ) ด.ญ.เฟรยา (เฟย์) ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่องแคร์รอต โดยมาสอนเด็กๆเกี่ยวกับการทำเค้กแคร์รอต เด็กๆได้มีส่วนร่วมในการทำทุกขั้นตอน และได้ชิมเค้กฝีมือของตนเองกันอย่างเอร็ดอร่อย เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560

กิจกรรมผู้ปกครองมีส่วนร่วม ปีการศึกษา 2560 ผู้ปกครองน้องน้ำใส ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ได้เข้ามาร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง“แป้งสาลี” โดยมาสอนเด็กๆทำทำคุกกี้ด้วยแป้งสาลี เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560
กิจกรรมผู้ปกครองมีส่วนร่วม ปีการศึกษา 2560 ผู้ปกครองของด.ช.ทัชชากร (ทิม) ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 เข้ามาร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่องฝรั่ง โดยมาสอนเด็กๆ เรื่องเกี่ยวกับประโยชน์ของใบฝรั่งโดยการพูดคุยพร้อมนำตัวอย่างที่ทำจากใบฝรั่งมาให้เด็กๆดู เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560
กิจกรรมผู้ปกครองมีส่วนร่วม ปีการศึกษา 2560 ผู้ปกครองของ ด.ช. นภนต์ (มาโต้) ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 มาร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง“ข้าว”โดยมาสอนเด็กๆทำพิซซ่าข้าว นำส่วนประกอบของอาหารมาให้เด็กๆสำรวจ เด็กได้นำส่วนผสม เช่นไข่มาผสมกับข้าวและตักใส่พิมพ์ นำเข้าเตาอบ เมื่อสุกนำมาตกแต่งเป็นหน้าตาต่างๆตามใจชอบ เมื่อวันที่ 8 ธ.ค.60
กิจกรรมผู้ปกครองมีส่วนร่วม ปีการศึกษา 2560 ผู้ปกครองของ ด.ช.ปกเมฆา (มิว) ด.ช.บุณยกร(กร) ด.ญ. นลิศา (ลิศา) ด.ญ.ภิญญาพัชญ์ (แอนนี่) ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3มาร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง แคร์รอต โดยมาสอนเด็กๆ ทำสบู่แคร์รอต เด็กๆเด็กๆ ได้สำรวจอุปกรณ์ในการทำสบู่ และได้มีส่วนร่วมทำในทุกขั้นตอนด้วย เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560

กิจกรรมผู้ปกครองมีส่วนร่วม ปีการศึกษา 2560 ผู้ปกครองของด.ญ.ปัญญพัชร์ (ซินเซีย) ชั้นเตรียมอนุบาล/1 เข้ามาทำกิจกรรมในเรื่อง มันฝรั่งโดยเข้าร่วมกิจกรรม การเรียนรู้แบบ Project Approach โดยมาสอนเด็กๆ ทำขนมไข่นกกระทามันฝรั่ง เด็กๆ สำรวจอุปกรณ์และส่วนประกอบต่างๆ ในการทำขนมไข่นกกระทามันฝรั่ง และได้ช่วยกันปั้นขนมเป็นก้อนกลมๆก่อนนำไปทอดและรับประทานร่วมกัน เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560
กิจกรรมผู้ปกครองมีส่วนร่วม ปีการศึกษา 2560 ผู้ปกครองของด.ช.วงศ์พัทธ์ (ช้างเบิ้ม) ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 เข้ามาร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง โทรทัศน์ โดยมาสอนเกี่ยวกับส่วนประกอบทั้งภายนอกและภายในของโทรทัศน์ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560

BACK TO TOP