อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

กิจกรรมผู้ปกครองมีส่วนร่วม ปีการศึกษา 2560

กิจกรรมผู้ปกครองมีส่วนร่วม ปีการศึกษา 2560 ผู้ปกครองของ ด.ญ.เอวา (เอวา) ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 มาร่วมกิจกรรมในหน่วย” วัสดุ”โดยมาให้ความรู้เรื่องการนำวัสดุเหลือใช้ทำเป็น “อัลบั้มภาพ” เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560
กิจกรรมผู้ปกครองมีส่วนร่วม ปีการศึกษา 2560 ผู้ปกครองของ ด.ช.ธีทัต (เอิร์ท) ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 เข้ามาร่วมกิจกรรมในหน่วย “บุคคลและสถานที่ใกล้โรงเรียนและบ้าน” โดยได้มาสอนเด็กๆเกี่ยวกับการทำงานของอาชีพทหารอากาศ เด็กๆได้สำรวจ เครื่องแบบของทหารอากาศและได้ทดลองใส่หมวก กันอย่างสนุกสนาน เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2560
กิจกรรมผู้ปกครองมีส่วนร่วม ปีการศึกษา 2560 ผู้ปกครองของด.ญ.นลิศา (ลิศา) และด.ช.เวหา (ไนซ์) ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 มาร่วมกิจกรรมในหน่วย “บุคคลและสถานที่ใกล้โรงเรียนและบ้าน” โดยมาสอนเด็กๆเกี่ยวกับอาชีพกัปตันและให้เด็กๆฝึกพับกระดาษเป็นเครื่องบิน เด็กๆสนุกสนานกันมาก เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560
กิจกรรมผู้ปกครองมีส่วนร่วม ปีการศึกษา 2560 ผู้ปกครองของ ด.ญ.ชุตินนภา (โมเน่ต์) ชั้นเตรียมอนุบาล/2มาร่วมกิจกรรมในหน่วย “สัตว์เลี้ยงน่ารัก” โดยมาร่วมทำหน้ากากสัตว์เลี้ยงต่างๆโดยให้เด็กๆมีส่วนร่วมในการระบายสีและตกแต่งหน้ากาก เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560

กิจกรรมผู้ปกครองมีส่วนร่วม ปีการศึกษา 2560 ผู้ปกครองของด.ญ.ณัฐฐ์พิชา (พิชา) ชั้นเตรียมอนุบาล/1 เข้ามาทำกิจกรรมในหน่วย “สัตว์เลี้ยงน่ารัก” โดยเข้ามาชวนเด็กๆ ทำกิจกรรมตกแต่งหน้ากากสัตว์ชนิดต่างๆ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560
กิจกรรมผู้ปกครองมีส่วนร่วม ปีการศึกษา 2560 ผู้ปกครองของด.ญ.นลิศา (ลิศา) ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 เข้ามาร่วมกิจกรรมในหน่วย “บุคคลและสถานที่ใกล้โรงเรียนและบ้าน” โดยมาสอนเด็กๆเกี่ยวกับอาชีพอาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่น และให้เด็กๆประดิษฐ์ตุ๊กตาไล่ฝน เด็กๆสนุกสนานกันมาก เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560
กิจกรรมผู้ปกครองมีส่วนร่วม ปีการศึกษา 2560 ผู้ปกครองของด.ญ.ณัฏฐนันท์ (เฌอแตม) ชั้นเตรียมอนุบาล/1 เข้ามาทำกิจกรรมในหน่วย “สัตว์เลี้ยงน่ารัก” โดยนำสัตว์เลี้ยงในบ้านมาให้เด็กๆ ได้ดูและได้เล่าถึงการเลี้ยงดูสัตว์แต่ละชนิดให้เด็กๆ ฟัง เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560
กิจกรรมผู้ปกครองมีส่วนร่วม ปีการศึกษา 2560 ผู้ปกครองของด.ญ.พิชยาภา (เฟยเฟย) ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 เข้ามาร่วมกิจกรรมในหน่วย “บุคคลและสถานที่ใกล้โรงเรียนและบ้าน” โดยได้มาสอนอาชีพแพทย์ เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560

กิจกรรมผู้ปกครองมีส่วนร่วม ปีการศึกษา 2560 ผู้ปกครองของด.ช.รนนท์ (นีโอ) ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 เข้ามาร่วมกิจกรรมในหน่วย “บุคคลและสถานที่ใกล้โรงเรียนและบ้าน” โดย มาสอนเกี่ยวกับเรื่องอาชีพอาจารย์พิเศษ สอนมารยาทในการพูด การไหว้ ฯลฯ เด็กๆสนใจและตั้งใจเรียนรู้ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560
กิจกรรมผู้ปกครองมีส่วนร่วม ปีการศึกษา 2560 ผู้ปกครองของด.ช.รนนท์ (นีโอ) และด.ช.เวหา (ไนซ์) ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 เข้ามาร่วมกิจกรรมในหน่วย “บุคคลและสถานที่ใกล้โรงเรียนและบ้าน” โดยมาสอนเกี่ยวกับเรื่องอาชีพนักดนตรี สอนให้รู้จักเครื่องดนตรี กีตาร์และอูคูเลเล่ เด็กๆสนุกสนานการร้องเพลงกันมาก เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560

BACK TO TOP