อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

กิจกรรมผู้ปกครองมีส่วนร่วม ปีการศึกษา 2560

กิจกรรมผู้ปกครองมีส่วนร่วม ปีการศึกษา 2560 ผู้ปกครองของ ด.ญ. นลิศา (ลิศา) ผู้ปกครองของ ด.ญ. เบญญานินญ์ (พอใจ) ผู้ปกครองของ ด.ญ.เฟรยา(เฟย์ ) ผู้ปกครองของ ด.ช.เวหา (ไนซ์) ผู้ปกครองของ ด.ช.รนนท์ (นีโอ) ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 เข้ามาร่วมกิจกรรมในหน่วย “ตัวเรา” โดยมาสอนให้เด็กๆประดิษฐ์ตุ๊กตารูปตัวเราและตกแต่งโดยติด ตา หู จมูก ปาก เสื้อผ้า รองเท้า เด็กๆสนุกสนานกันมาก เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560
กิจกรรมผู้ปกครองมีส่วนร่วม ปีการศึกษา 2560 ผู้ปกครองของ ด.ช.นพพร (เบลเบล)ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 เข้ามาร่วมกิจกรรมในหน่วย “ตัวเรา” โดยมาสอนเด็กๆทำอาหาร ก๋วยเตี๋ยวหลอด เด็กๆได้ลงมือทำและรับประทานกันอย่างเอร็ดอร่อย เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560
กิจกรรมผู้ปกครองมีส่วนร่วม ปีการศึกษา 2560 ผู้ปกครองของด.ญ.สุวีรา (บลูม) ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 เข้ามาร่วมกิจกรรมในหน่วย “ตัวเรา” โดยมาสอนเด็กๆ ทำหุ่นจำลองตัวเรา เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560
กิจกรรมผู้ปกครองมีส่วนร่วม ปีการศึกษา 2560 ผู้ปกครองของ ด.ญ. ธนวรนันธ์ (นานะ) ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 เข้ามาร่วมกิจกรรมในหน่วย “ตัวเรา” โดยมาสอนเด็กๆทำ Cloud dough มีลักษณะเหมือนทรายแต่เล่นแล้วนิ่มมือมาก เด็กๆชอบและสนุกสนานกันทุกคน เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560

กิจกรรมผู้ปกครองมีส่วนร่วม ปีการศึกษา 2560 ผู้ปกครองของ ด.ช.ธนกฤต (มังกร) ผู้ปกครองของ ด.ญ.ศุภิสรา (มินนี่) ผู้ปกครองของ ด.ช.ชิษณุชา(โอโซน) ผู้ปกครองของ ด.ญ.ธนัญชรัฎช์ (ไนซ) ผู้ปกครองของ ด.ญ.ณัฐวรา (มายด์) ผู้ปกครองของ ด.ช.กฤษกร (เฟรชชี่) ผู้ปกครองของ ด.ช.ภูมิ ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 เข้ามาร่วมกิจกรรม โดยได้มาสอนเด็กๆให้รู้จักวิธีประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ น้อมถวายความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560
กิจกรรมผู้ปกครองมีส่วนร่วม ปีการศึกษา 2560 ผู้ปกครองของ ด.ช.อภิเดช (พอร์ช) ผู้ปกครองของ ด.ญ.เบญญานินญ์ (พอใจ) ผู้ปกครองของ ด.ญ.เฟรยา(เฟย์ )ผู้ปกครองของ ด.ญ.นิธินันท์ ( ตีด้า) ผู้ปกครองของ ด.ญ.นวินดา (ข้าวหอม) ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 เข้ามาร่วมกิจกรรมโดยมาสอนให้เด็กๆสำรวจรู้จักเครื่องมือและอุปกรณ์ในการสร้างบ้าน เด็กๆได้ความรู้และสนุกสนานกันมาก เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560

BACK TO TOP