อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

กิจกรรมผู้ปกครองมีส่วนร่วม ปีการศึกษา 2560

กิจกรรมผู้ปกครองมีส่วนร่วม ปีการศึกษา 2560 ผู้ปกครองของด.ญ.จิณณ์จิฎา (จิฎา) ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 เข้ามาร่วมกิจกรรมในหน่วย “ตัวเรา” โดยเล่านิทานให้เด็กได้เรียนรู้เรื่องอารมณ์ และสอนประดิษฐ์หน้าอารมณ์ต่างๆโดยใช้รูปทรงเรขาคณิต เมื่อวันที่ 7 กรกฏาคม 2560
กิจกรรมผู้ปกครองมีส่วนร่วม ปีการศึกษา 2560 ผู้ปกครองของ ด.ญ.มิญช์ (มิญน่า) ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 เข้ามาร่วมกิจกรรมในหน่วย “น้ำ” โดยเข้ามาทำการทดลองวัฏจักรของน้ำ และให้เด็กๆดูลูกโลกเพื่อดูพื้นน้ำทั้งหมดบนโลก ดูทะเล ดูทะเลสาบ แม่น้ำ น้ำแข็ง หิมะ เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560
กิจกรรมผู้ปกครองมีส่วนร่วม ปีการศึกษา 2560 ผู้ปกครองของ ด.ช.ธรณ์ธันย์ (ไทม์) ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 เข้ามาร่วมกิจกรรม ในหน่วย “น้ำ” โดยให้เด็กๆได้เล่นและผสมสีน้ำด้วยตนเอง แล้วเกิดเป็นสีใหม่ เด็กๆชอบและสนุกสนานกันทุกคน เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560
กิจกรรมผู้ปกครองมีส่วนร่วม ปีการศึกษา 2560 ผู้ปกครองของ ด.ช. ติณณ์ (ออสติน) ด.ช. บุณยกร(กร) และ ด.ช.ปกเมฆา (มิว) ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 เข้ามาร่วมกิจกรรมในหน่วย “น้ำ” โดยมาสอนให้เด็กๆรู้จักวิธีทำให้น้ำสะอาดได้ โดยการทำเครื่องกรองน้ำอย่างง่าย เด็กๆสนุกสนานกันมาก เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560

กิจกรรมผู้ปกครองมีส่วนร่วม ปีการศึกษา 2560 ผู้ปกครองของด.ช.ปัณณวัชญ์ (พรู) ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 เข้ามาร่วมกิจกรรมให้ความรู้ในหน่วย “น้ำ” โดยมาสอนเด็กๆทำสบู่เหลว เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560
กิจกรรมผู้ปกครองมีส่วนร่วม ปีการศึกษา 2560 ผู้ปกครองของ ด.ญ. นลิศา (ลิศา) ด.ญ.ภิญญาพัชญ์ (แอนนี่) ด.ช. ณัฎธพัฒน์ (ไพตั้น) และ ด.ช.บุณยกร (กร) ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 เข้ามาร่วมกิจกรรมในหน่วย “น้ำ” โดยมาสอนให้เด็กๆรู้จักประโยชน์ของน้ำ โดยการทำเป็นตัวถ่วงเพื่อไม่ให้ลูกโป่งสวรรค์หลุดลอยไปได้ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560
กิจกรรมผู้ปกครองมีส่วนร่วม ปีการศึกษา 2560 ผู้ปกครองของด.ญ.ปัญญพัชร์ (ซินเซีย) ชั้นเตรียมอนุบาล/1 เข้ามาร่วมกิจกรรมในหน่วย “ผักและผลไม้” โดยเข้ามาทำเยลลี่ผลไม้ เด็กๆ ได้สำรวจผลไม้ต่างๆ แล้วนำผลไม้ที่หั่นเป็นชิ้นเล็กๆ มาตกแต่งเยลลี่ของตนเองรับประทาน เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560

BACK TO TOP