อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

หน่วย “โรงเรียนของเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560

หน่วย “โรงเรียนของเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560
กลุ่มออกมาทำท่าทางประกอบเพลงดั่งดอกไม้บานให้เพื่อนๆดูและเพื่อนๆทำตาม
หน่วย “โรงเรียนของเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560
เด็กได้เรียนกิจกรรมเคลื่อนไหว เล่นจับคู่กับเพื่อนๆ ร่วมร้องเพลง สวัสดีเธอจ๋า
หน่วย “โรงเรียนของเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560
ฝึกการสานขึ้นลงทีละหนึ่งด้วยกระดาษ ด้วยเศษผ้าและริบบิ้น
หน่วย “โรงเรียนของเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560
เล่นเกมปิดตาทายชื่อเพื่อนจากการจับสัมผัส เพื่อให้รู้จักกันมากขึ้น

หน่วย “โรงเรียนของเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560
เล่นเกมต่อภาพตามแบบด้วยพลาสติกสร้างสรรค์
หน่วย “โรงเรียนของเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560
เด็กๆร่วมกันสืบค้นข้อมูลโรงเรียนจากหนังสือ ๒๐ ปี โรงเรียน แผ่นพับ ป้ายและสัญลักษณ์ของโรงเรียน
หน่วย “โรงเรียนของเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560
เล่นเกมจับคู่ภาพที่สัมพันธ์กันเรื่องเกี่ยวกับอุปกรณ์การเรียน
หน่วย “โรงเรียนของเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560
ป้ายที่ช่วยกันเขียนและวาดภาพ ตกแต่งประกอบมาเล่าถึงกฏระเบียบของห้องเรียนที่ควรปฏิบัติร่วมกันและนำข้อตกลงมาจัดวางเรียงต่อกันและสรุปร่วมกันอีกครั้ง

หน่วย “โรงเรียนของเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560
เด็กๆเขียนชื่อจริงและติดลงบนช่องที่เป็นพยัญชนะต้นชื่อจริงของตนเอง
หน่วย “โรงเรียนของเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560
เด็กร่วมทำกราฟพยัญชนะต้นชื่อเล่น เด็กๆได้เขียนชื่อของตนเองลงในกระดาษนำป้ายชื่อมาติดที่กราฟให้ตรงกับพยัญชนะต้น
หน่วย “โรงเรียนของเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560
มายด์เล่าเรื่องก่อนย้ายขึ้นมาชั้นอนุบาล3ให้เพื่อนๆฟังว่าได้เคยเรียนอยู่ชั้นไหนมาบ้างและสลับกันออกมาเล่าตามความสนใจ
หน่วย “โรงเรียนของเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560
ผลัดกันออกมาเล่าการเดินทางจากบ้านมาโรงเรียน

หน่วย “โรงเรียนของเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560
สำรวจแผนที่ประเทศไทยเรียนรู้ที่ตั้งของโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ว่าอยู่ในภาคไหน
หน่วย “โรงเรียนของเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560
เด็กได้สำรวจเขตที่ตั้งโรงเรียนเพื่อเปรียบเทียบกับเขตที่บ้านของเด็กอยู่ว่าบ้านของใครอยู่ใกล้หรือไกลจากโรงเรียน
หน่วย “โรงเรียนของเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560
สำรวจและเรียนรู้ประวัติโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่
หน่วย “โรงเรียนของเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560
เรียนรู้การใช้ Google Earth ดูแผนที่ตั้งของโรงเรียน

หน่วย “โรงเรียนของเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560
สำรวจและเรียนรู้ที่อยู่และเบอร์ติดต่อโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่
หน่วย “โรงเรียนของเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560
เด็กสังเกตสิ่งที่พบเห็นบนซองจดหมายที่จ่าหน้าซองถึงเด็กๆและที่อยู่ บ้านเลขที่ เขตและจังหวัด
หน่วย “โรงเรียนของเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560
กลุ่มเล่นบทบาทสมมติการมาโรงเรียนของเด็กๆ
หน่วย “โรงเรียนของเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560
เด็กได้สำรวจแสตมป์จดหมายและทดลองนำไปแช่ในน้ำ สังเกตสิ่งที่เกิดขึ้น

หน่วย “โรงเรียนของเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560
แบ่งกลุ่มสำรวจตำแหน่งของเขตที่โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ตั้งอยู่โดยใช้อุปกรณ์เพิ่มเติมคือแว่นขยายเพื่อเห็นได้ชัดเจนและได้รู้ว่าแว่นขยายช่วยทำให้เรามองภาพได้ใหญ่ขึ้น
หน่วย “โรงเรียนของเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560
เด็กได้เล่นเกมการศึกษา ฝึกการสังเกตต่อให้เหมือนแบบ
หน่วย “โรงเรียนของเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560
วัดพื้นที่หน้าห้องเรียนตัวเองโดยใช้อุปกรณ์เช่นตลับเมตร และสายวัด
หน่วย “โรงเรียนของเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560
เด็กๆได้เรียนรู้สถานที่ใกล้โรงเรียนและมีใครทำงานในนั้นบ้างและเล่นจับคู่ภาพบุคคลกับสถานที่

หน่วย “โรงเรียนของเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560
กลุ่มการเล่นต่อบล็อกเป็นสถานที่ใกล้โรงเรียนคือโรงพยาบาลเทพธารินทร์ของ เน็น มังกร โอโซนและไดมอนด์
หน่วย “โรงเรียนของเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560
เด็กๆได้ไปสำรวจบุคคลอาชีพที่มีในโรงเรียน ร่วมสัมภาษณ์และทดลองใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ของบุคคลอาชีพคนทำสวน ดูแลต้นไม้ ดอกไม้บริเวณโรงเรียน
หน่วย “โรงเรียนของเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560
ผลงานการสร้างต่อบล็อกเป็นสถานที่ใกล้โรงเรียนคือโรงพยาบาลเทพธารินทร์ของกลุ่ม เน็น มังกร โอโซนและไดมอนด์
หน่วย “โรงเรียนของเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560
เด็กร่วมกันนำบล็อกมาจำลองเป็นถนนพระราม4และนำสิ่งประดิษฐ์และจำลองเป็นสถานที่ใกล้เคียงกับโรงเรียน เด็กเดินทางจากด้านกล้วยน้ำไทจะเห็นสถานที่ใดบ้าง

หน่วย “โรงเรียนของเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560
กลุ่มการเล่นต่อบล็อกเป็นโรงเรียนของเราโดยเริ่มจัดวางทีละส่วนตามลำดับเพิ่มเติมส่วนที่ต่อเนื่องตามที่คิดของแต่ละคนโดยตกลงร่วมกัน
หน่วย “โรงเรียนของเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560
เด็กร่วมกันนำบล็อกมาจำลองเป็นถนนพระราม4และนำสิ่งประดิษฐ์และจำลองเป็นสถานที่ใกล้เคียงกับโรงเรียน เด็กเดินทางมาจากด้านคลองเตยจะเห็นสถานที่ใดบ้าง
หน่วย “โรงเรียนของเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560
สำรวจตัวเลขบนแป้นโทรศัพท์และในสมุดโทรศัพท์เรียนรู้จำนวนตัวเลข และกดหมายเลขสำคัญได้ เช่น แจ้งเหตุด่วน191 แจ้งดับเพลิงหรือไฟไหม้กด 199 เป็นต้น
หน่วย “โรงเรียนของเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560
เด็กๆได้สำรวจโทรศัพท์จากต่างๆทั้งของจริงและบัตรภาพและทดลองใช้ เพื่อเรียนรู้เลขและสัญลักษณ์ต่างๆบนโทรศัพท์

หน่วย “โรงเรียนของเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560
ทดลองเล่นโทรหากันและสนทนาโต้ตอบฝึกการฟังและรอคอย
หน่วย “โรงเรียนของเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560
สืบค้นข้อมูลโทรศัพท์แบบต่างๆจากอินเตอร์เน็ต
หน่วย “โรงเรียนของเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560
เล่นบทบาทสมมติสิ่งที่เกิดขึ้นในสถานีตำรวจโดยใช้อุปกรณ์สื่อสารหากันเรียนรู้การกดหมายเลขสำคัญ
หน่วย “โรงเรียนของเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560
เล่นบทบาทสมมติการพลัดหลงจากผู้ปกครองจะให้ใครช่วยเหลือได้บ้าง

หน่วย “โรงเรียนของเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560
ปุณ ข้าวป้อง มัลดินีและ นะโม กำลังสร้างโรงเรียนจากไม้บล็อก
หน่วย “โรงเรียนของเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560
สร่วมถ่ายภาพกับผลงานการสร้างโรงเรียนจากไม้บล็อกของปุณ ข้าวป้อง มัลดินีและนะโม

BACK TO TOP