อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

กิจกรรมทัศนศึกษาร้านรักษ์โลก ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560

กิจกรรมทัศนศึกษาร้านรักษ์โลก ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆฟังการอธิบายถึงเรื่องของวัสดุที่นำมาทำผลิตภัณฑ์ต่างๆภายในร้านและถามตอบเรื่องที่เรียนรู้เกี่ยวกับวัสดุต่างๆ
กิจกรรมทัศนศึกษาร้านรักษ์โลก ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆฟังการอธิบายจากวิทยากรว่าวัสดุต่างๆ ทำมาจากอะไรบ้าง จากนั้นวิทยากรถามกลับให้เด็กๆได้ตอบคำถาม ณ ร้านรักษ์โลก
กิจกรรมทัศนศึกษาร้านรักษ์โลก ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 สำรวจผลิตภัณฑ์ที่ทำด้วยเปลือกไม้ที่เป็นวัสดุจากธรรมชาติ
กิจกรรมทัศนศึกษาร้านรักษ์โลก ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เด็กสำรวจวัสดุต่างๆที่มีในร้านรักษ์โลกอย่างสนใจ

กิจกรรมทัศนศึกษาร้านรักษ์โลก ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 สำรวจเปรียบเทียบวัสดุที่เป็นประเภทโลหะและประเภทไม้ที่มาจากธรรมชาติ
กิจกรรมทัศนศึกษาร้านรักษ์โลก ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆกำลังสำรวจวัสดุและทดสอบการยกน้ำหนักสิ่งที่ทำจากโลหะที่มีน้ำหนักต่างกัน
กิจกรรมทัศนศึกษาร้านรักษ์โลก ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ดูการสาธิตวิธีการตัดเย็บกระเป๋า และการใช้เครื่องมือในการเย็บ
กิจกรรมทัศนศึกษาร้านรักษ์โลก ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 วิทยากรอธิบายการทำกระเป๋า เห็นขั้นตอนกันทำตั้งแต่การวัดขนาด การเย็บ ณ ร้านรักษ์โลก

กิจกรรมทัศนศึกษาร้านรักษ์โลก ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 โดยใช้เงินจริงในการซื้อ เรียนรู้การใช้เงินและการทอนเงิน
กิจกรรมทัศนศึกษาร้านรักษ์โลก ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆได้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากวัสดุต่างๆ จากร้านรักษ์โลก เรียนรู้การใช้เงิน การได้รับเงินทอน
กิจกรรมทัศนศึกษาร้านรักษ์โลก ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ผู้ปกครองช่วยให้คำแนะนำแก่เด็กๆ
กิจกรรมทัศนศึกษาร้านรักษ์โลก ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ลงชื่อและเขียนความประทับใจลงในสมุดเยี่ยม

กิจกรรมทัศนศึกษาร้านรักษ์โลก ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ร่วมถ่ายภาพด้วยกันเก็บความประทับใจในการเข้าชมผลิตภัณฑ์ในร้านรักษ์โลก
กิจกรรมทัศนศึกษาร้านรักษ์โลก ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ครูและเด็กๆ ถ่ายรูปร่วมกับวิทยากร

BACK TO TOP