อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม ชั้นอนุบาลปีที่ 3 สัปดาห์ที่ 2 ปีการศึกษา 2560

กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม ชั้นอนุบาลปีที่ 3 สัปดาห์ที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ร่วมฝึกกายบริหาร
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม ชั้นอนุบาลปีที่ 3 สัปดาห์ที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เด็กฝึกโยคะง่ายๆ
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม ชั้นอนุบาลปีที่ 3 สัปดาห์ที่ 2 ปีการศึกษา 2560 นีโอออกมาเล่าเรื่องสิ่งต่างๆรอบตัวให้เพื่อนๆและพี่ๆฟัง
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม ชั้นอนุบาลปีที่ 3 สัปดาห์ที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ไนซอ่านนิทานเรียนรู้สระ อา

กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม ชั้นอนุบาลปีที่ 3 สัปดาห์ที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เด็กได้ฝึกนำพยัญชนะมาวางกับสระให้ถูกตำแหน่งและฝึกอ่าน
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม ชั้นอนุบาลปีที่ 3 สัปดาห์ที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เด็กนำพยัญชนะมาผสมกับสระ ตัวสะกด และฝึกอ่าน
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม ชั้นอนุบาลปีที่ 3 สัปดาห์ที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เด็กได้ฝึกเขียน โดยมีคุณครูคอยให้คำแนะนำอย่าง ใกล้ชิด
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม ชั้นอนุบาลปีที่ 3 สัปดาห์ที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เด็กฝึกอ่านคำศัพท์ประกอบภาพและเลือกวาด ภาพประกอบคำตามความสนใจ

กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม ชั้นอนุบาลปีที่ 3 สัปดาห์ที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เด็กนำนิทานเกี่ยวกับสระที่กำลังเรียน มานั่งอ่าน
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม ชั้นอนุบาลปีที่ 3 สัปดาห์ที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เด็กได้สนุกกับกิจกรรมกลางแจ้ง กระโดดโหนบาร์
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม ชั้นอนุบาลปีที่ 3 สัปดาห์ที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เด็กร่วมเล่นกับเพื่อนๆกันอย่างสนุกสนาน
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม ชั้นอนุบาลปีที่ 3 สัปดาห์ที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เด็กฝึกอ่านตัวเลขเรียงลำดับจากแท่นตัวเลข

กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม ชั้นอนุบาลปีที่ 3 สัปดาห์ที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ฝึกบวกเลขจากแผ่นเกม สามารถลบและนำมาฝึกทำซ้ำๆได้
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม ชั้นอนุบาลปีที่ 3 สัปดาห์ที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ฝึกบวก ลบเลขจากบัตภาพ
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม ชั้นอนุบาลปีที่ 3 สัปดาห์ที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ฝึกทักษะการสังเกตภาพและจัดวางรูปทรงให้ตรง
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม ชั้นอนุบาลปีที่ 3 สัปดาห์ที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ร่วมเล่นเกมการวางบล็อกไม้ตามแบบ

กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม ชั้นอนุบาลปีที่ 3 สัปดาห์ที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ร่วมเล่นเกมโดมิโน
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม ชั้นอนุบาลปีที่ 3 สัปดาห์ที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ฝึกการวางบล็อกรูปทรงตามแบบ โดยฝึกจากภาพที่ง่ายไปหาภาพที่ยากขึ้น
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม ชั้นอนุบาลปีที่ 3 สัปดาห์ที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ฝึกต่อรูปทรงและเล่นต่อบล็อกพลาสติกตามแบบ
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม ชั้นอนุบาลปีที่ 3 สัปดาห์ที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เกรซเล่นจัดวางภาพผีเสื้อและดอกไม้ด้วยฝาขวดพลาสติก

กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม ชั้นอนุบาลปีที่ 3 สัปดาห์ที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ผลงานการจัดวางภาพผีเสื้อและดอกไม้ด้วยฝาขวดพลาสติกของเกรซ
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม ชั้นอนุบาลปีที่ 3 สัปดาห์ที่ 2 ปีการศึกษา 2560 มังกรเล่นจัดวางภาพรถของเล่นด้วยฝาขวดพลาสติก
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม ชั้นอนุบาลปีที่ 3 สัปดาห์ที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ผลงานการจัดวางภาพรถของเล่นด้วยฝาขวดพลาสติกของมังกร
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม ชั้นอนุบาลปีที่ 3 สัปดาห์ที่ 2 ปีการศึกษา 2560 กลุ่มเล่นสร้างสวนสนุกด้วยแผ่นพลาสติกสร้างสรรค์

กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม ชั้นอนุบาลปีที่ 3 สัปดาห์ที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ผลงานกลุ่มเล่นสร้างสวนสนุกด้วยแผ่นพลาสติกสร้างสรรค์
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม ชั้นอนุบาลปีที่ 3 สัปดาห์ที่ 2 ปีการศึกษา 2560 พอร์ชและเกรซปั้นพยัญชนะชี่อตนเองด้วยดินน้ำมัน
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม ชั้นอนุบาลปีที่ 3 สัปดาห์ที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ผลงานการปั้นพยัญชนะชี่อตนเองด้วยดินน้ำมันของพอร์ชและเกรซ

BACK TO TOP