อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม ปีการศึกษา 2560 เรื่อง Art & Nature เมื่อศิลปะมาเจอกับธรรมชาติ

กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม ปีการศึกษา 2560 เรื่อง Art & Nature เมื่อศิลปะมาเจอกับธรรมชาติ กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะโดยฟังเสียงสัญญาณจากกลองที่ครูเคาะการขยับก้าวชิดก้าวและชูมือ ตามจังหวะ
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม ปีการศึกษา 2560 เรื่อง Art & Nature เมื่อศิลปะมาเจอกับธรรมชาติ เคลื่อนไหวโดยจับกลุ่มตามจำนวนตัวเลข
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม ปีการศึกษา 2560 เรื่อง Art & Nature เมื่อศิลปะมาเจอกับธรรมชาติ เรียนทบทวนตัวพยัญชนะไทย
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม ปีการศึกษา 2560 เรื่อง Art & Nature เมื่อศิลปะมาเจอกับธรรมชาติ ฝึกเขียนและเติมตัวพยัญชนะที่หายไป

กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม ปีการศึกษา 2560 เรื่อง Art & Nature เมื่อศิลปะมาเจอกับธรรมชาติ กลุ่มอาสาออกมาเล่านิทานประกอบภาพเล่มใหญ่
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม ปีการศึกษา 2560 เรื่อง Art & Nature เมื่อศิลปะมาเจอกับธรรมชาติ เรียงพยัญชนะและหัดอ่านออกเสียงด้วยตนเอง
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม ปีการศึกษา 2560 เรื่อง Art & Nature เมื่อศิลปะมาเจอกับธรรมชาติ เด็กฝึกการจับคู่พยัญชนะตัวที่เหมือนกันและฝึกอ่าน
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม ปีการศึกษา 2560 เรื่อง Art & Nature เมื่อศิลปะมาเจอกับธรรมชาติ เล่นการผสมคำและหัดอ่านเป็นคำๆ

กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม ปีการศึกษา 2560 เรื่อง Art & Nature เมื่อศิลปะมาเจอกับธรรมชาติ ฝึกการวางพยัญชนะให้ตรงตำแหน่งของสระ อา สระ อีและฝีกอ่าน
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม ปีการศึกษา 2560 เรื่อง Art & Nature เมื่อศิลปะมาเจอกับธรรมชาติ ครูช่วยแนะนำในช่วงเวลาเขียนอย่างใกล้ชิด
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม ปีการศึกษา 2560 เรื่อง Art & Nature เมื่อศิลปะมาเจอกับธรรมชาติ เด็กเรียนรู้การนับเลขเรียงลำดับ1-50 จากแท่นไม้
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม ปีการศึกษา 2560 เรื่อง Art & Nature เมื่อศิลปะมาเจอกับธรรมชาติ เรียนรู้ค่าของตัวเลข หยิบบล็อกสีให้เท่ากับตัวเลข

กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม ปีการศึกษา 2560 เรื่อง Art & Nature เมื่อศิลปะมาเจอกับธรรมชาติ เล่นเกมจับคู่เลขอารบิก เลขไทยและตัวหนังสือ
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม ปีการศึกษา 2560 เรื่อง Art & Nature เมื่อศิลปะมาเจอกับธรรมชาติ กรกำลังจัดวางบล็อกเล็กสีเป็นตัวเลขตามแบบ
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม ปีการศึกษา 2560 เรื่อง Art & Nature เมื่อศิลปะมาเจอกับธรรมชาติ กิจกรรมกลางแจ้งเล่นและเรียนรู้หนัก เบา
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม ปีการศึกษา 2560 เรื่อง Art & Nature เมื่อศิลปะมาเจอกับธรรมชาติ สนุกสนานในการเล่นกับเพื่อนๆ

กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม ปีการศึกษา 2560 เรื่อง Art & Nature เมื่อศิลปะมาเจอกับธรรมชาติ ฝึกอ่านนิทานเล่มใหญ่และสะกดคำด้วยตนเอง
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม ปีการศึกษา 2560 เรื่อง Art & Nature เมื่อศิลปะมาเจอกับธรรมชาติ พอใจเล่นเกมจับคู่ภาพเหมือน
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม ปีการศึกษา 2560 เรื่อง Art & Nature เมื่อศิลปะมาเจอกับธรรมชาติ โบอิ้งเล่นเกมการจัดวางภาพตามเงารูปทรง
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม ปีการศึกษา 2560 เรื่อง Art & Nature เมื่อศิลปะมาเจอกับธรรมชาติ เล่นต่อจิ๊กซอว์ภาพจำนวน 49 ชิ้น

กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม ปีการศึกษา 2560 เรื่อง Art & Nature เมื่อศิลปะมาเจอกับธรรมชาติ นีโอกำลังเล่นต่อจิ๊กซอว์ภาพจำนวน 49 ชิ้น
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม ปีการศึกษา 2560 เรื่อง Art & Nature เมื่อศิลปะมาเจอกับธรรมชาติ พอร์ชกำลังต่อบล็อกไม้และนับจำนวน
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม ปีการศึกษา 2560 เรื่อง Art & Nature เมื่อศิลปะมาเจอกับธรรมชาติ มังกรจัดวางบล็อกเล็กสีเป็นรูปหุ่นยนต์
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม ปีการศึกษา 2560 เรื่อง Art & Nature เมื่อศิลปะมาเจอกับธรรมชาติ ผลงานการจัดวางบล็อกเล็กสีเป็นรูปหุ่นยนต์ของมังกร

กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม ปีการศึกษา 2560 เรื่อง Art & Nature เมื่อศิลปะมาเจอกับธรรมชาติ มิกซ์เล่นต่อจรวดด้วยพลาสติกสร้างสรรค์
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม ปีการศึกษา 2560 เรื่อง Art & Nature เมื่อศิลปะมาเจอกับธรรมชาติ ผลงานการต่อจรวดด้วยพลาสติกสร้างสรรค์ ของมิกซ์
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม ปีการศึกษา 2560 เรื่อง Art & Nature เมื่อศิลปะมาเจอกับธรรมชาติ เด็กๆได้ทำติดปะจัดวางภาพตามใจชอบด้วยวัสดุต่างๆ

BACK TO TOP