อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดธาตุทอง ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560

กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดธาตุทอง ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 สำรวจข้อมูลเกี่ยวกับวันเข้าพรรษาและวันอาฬหบูชา
กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดธาตุทอง ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆร่วมกันอ่านหนังสือ Big book เกี่ยวกับวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรราษา มีประวัติความเป็นมาอย่างไร
กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดธาตุทอง ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เล่นบทบาทสมมติการถวายสังฆทานให้พระสงฆ์
กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดธาตุทอง ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เล่นบทบาทสมมติการถวายสังฆทานและเรียนรู้การปฏิบัติตนในการถวายเทียนจำนำพรรษา

กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดธาตุทอง ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 กลุ่มผู้หญิงถวายโดยเรียนรู้การปฏิบัติตนในการถวายของให้พระสงฆ์ เช่นการยกของขึ้นวางบนผ้า และไม่ถูกตัวพระสงฆ์
กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดธาตุทอง ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ร่วมกันจัดเตรียมตกแต่งต้นเทียนพรรษาของห้องตนเอง
กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดธาตุทอง ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 พระสงฆ์นำเด็กๆเวียนเทียนรอบโบสถ์3รอบ
กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดธาตุทอง ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆมีตัวแทนถือต้นเทียนพรรษารอบละหนึ่งคน

กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดธาตุทอง ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆคณะครูและผู้ปกครองร่วมกันถวายต้นเทียนจำนำพรรษาและชุดสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์ทั้ง9รูป
กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดธาตุทอง ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆร่วมพิธีนำต้นเทียนพรรษาถวายแด่พระสงฆ์
กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดธาตุทอง ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เด็กร่วมถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์
กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดธาตุทอง ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ตัวแทนเด็กๆนำน้ำที่เสร็จจากพิธีทางศาสนาแล้วมารดที่ใต้ต้นไม้ที่มีต้นไม้เล็กๆอยู่

กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดธาตุทอง ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 คุณครูอธิบายเกี่ยวกับภาพบนฝาผนังของโบสถ์ให้เด็กๆฟัง
กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดธาตุทอง ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เด็กได้ร่วมบริจาคนำเงินหยอดลงในกล่องเพื่อใช้เป็นค่าน้ำ ค่าไฟหรือบูรณะปฏิสังขรณ์วัด
กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดธาตุทอง ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ร่วมกันถ่ายภาพภายในโบสถ์หลังเสร็จพิธีทางศาสนา
กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดธาตุทอง ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ครูไก่ ผู้ปกครองและเด็กๆ ร่วมกิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดธาตุทอง เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560

BACK TO TOP