อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

นิทรรศการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560

นิทรรศการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆได้สำรวจ ปฏิทินว่าวันเกิดของพระราชินีในปีนี้ตรงกับวันอะไร ต้นดอกมะลิ ธงประจำพระองค์ในหลวงและพระราชินีและธงชาติไทย บอกลักษณะ ขนาด ความเหมือนกัน-ต่างกัน
นิทรรศการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เด็กได้ดูพระราชกรณียกิจของพระราชินีจากป้ายนิเทศและหนังสือ
นิทรรศการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆได้ร่วมกันถวายพระพรออนไลด์ทางอินเตอร์เน็ต
นิทรรศการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560

นิทรรศการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เล่นปล่อยเต่าลงทะเลจำลอง
นิทรรศการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ร่วมชมนิทรรศการจากป้ายนิเทศเกี่ยวกับอนุรักษ์เต่าและเล่นจำลองการปล่อยเต่าลงสู่ทะเล
นิทรรศการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เข้าฐานเล่นเกมค้นหาไข่เต่าในกองทราย
นิทรรศการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เด็กเล่นเกมค้นหาไข่เต่าจากกองทราย

นิทรรศการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เด็กได้รู้จักกี่ทอผ้า
นิทรรศการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 และทดลองทอผ้า
นิทรรศการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เข้าฐานทอผ้าทดลองแต่งกายด้วยผ้าไทย
นิทรรศการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เด็กได้สำรวจผ้าไทยและได้ทดลองใส่กันอย่างสนุกสนาน

นิทรรศการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เข้าฐานโครงการป่ารักษ์น้ำโดยปลูกต้นไม้ในป่าจำลอง
นิทรรศการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เด็กได้ประดิษฐ์ต้นไม้จำลองและนำต้นไม้ไปติดบนภูเขา ในโครงการปลูกป่า
นิทรรศการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 สำรวจดอกมะลิ พวงมาลัย จับสัมผัส ดมกลิ่น บอกความเหมือนและความแตกต่างของสี กลิ่นของดอกไม้
นิทรรศการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆสำรวจดอกมะลิ พวงมาลัย สัมผัส ดมกลิ่น สังเกต เปรียบเทียบการร้อยของแต่ละพวงมีดอกไม้อะไรบ้าง

นิทรรศการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ทดลองเล่นใช้เครื่องจักสานที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำด้วยไม้
นิทรรศการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เด็กสำรวจ สัมผัส ดมกลิ่นดอกมะลิและมาทดลองร้อยดอกมะลิ โดยมีคุณแม่วินและข้าวป้องช่วยให้คำแนะนำ
นิทรรศการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 สำรวจเครื่องปั้นดินเผาสังเกตรูปร่าง รูปทรงและลวดลาย
นิทรรศการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เด็กได้สำรวจเครื่องปั้นดินเผาโดยมีครูช่วยอธิบายให้เข้าใจใจขึ้น

นิทรรศการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เลือกเข้าฐานงานปั้นโดยใช้ดินเหนียว
นิทรรศการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เด็กได้ทดลองปั้นดินเหนียวตามใจชอบ
นิทรรศการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ร่วมถวายพระพรและถ่ายรูปหน้าพระบรมฉายาลักษณ์
นิทรรศการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆร่วมถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึกกับผลงานที่ได้ทำในงานนิทรรศการ “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ บรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙” เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560

BACK TO TOP