อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

กิจกรรมวันแม่ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560

กิจกรรมวันแม่ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เล่าเรื่องสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่๙
กิจกรรมวันแม่ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆได้ดูภาพที่คุณแม่ตั้งท้อง ได้เห็นเมื่อเด็กยังเล็กว่าอยู่ในท้องคุณแม่มีลักษณะเป็นอย่างไรก่อนที่จะคลอด
กิจกรรมวันแม่ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 สำรวจต้นมะลิพูดคุยถึงความแตกต่างระหว่างต้นที่เล็กกับต้นใหญ่
กิจกรรมวันแม่ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ เด็กๆได้ทำท่าทางประกอบเพลงเจ็ดโมงเช้า โดยให้เด็กจับคู่กันสมมติเป็นแม่เป็นพ่อ เด็กๆชอบสนุกสนานกันดี

กิจกรรมวันแม่ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เล่นบทบาทสมมติลูกกราบแม่และแม่อวยพรให้ลูก
กิจกรรมวันแม่ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เล่นบทบาทสมมติคุณแม่เลี้ยงและดูแลลูก
กิจกรรมวันแม่ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 สำรวจและวาดรูปธงตราสัญลักษณ์ในวันแม่แห่งชาติ
กิจกรรมวันแม่ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เล่นบทบาทสมมติคุณแม่ทำอาหารให้ลูกรับประทาน

กิจกรรมวันแม่ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 วาดรูปสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่๙ โดยดูภาพในหนังสือหรือดูภาพจากหนังสือและเล่าเรื่อง
กิจกรรมวันแม่ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เล่นบทบาทสมมติเวลาลูกไม่สบายพาไปหาคุณหมอ
กิจกรรมวันแม่ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เล่าเรื่องคุณแม่แลกเปลี่ยนข้อมูลในสิ่งที่คุณแม่ชอบ
กิจกรรมวันแม่ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เด็กนำใบสืบค้นเกี่ยวกับคุณแม่มาเล่าให้เพื่อนๆฟัง

กิจกรรมวันแม่ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เลือกประดิษฐ์ของที่ระลึกให้คุณแม่ของตัวเอง
กิจกรรมวันแม่ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆได้อ่านข้อมูลของคุณแม่เพื่อนๆเปรียบเทียบกับของคุณแม่ของตน เช่นชอบสีเหมือนกันหรือต่างกันเป็นต้น
กิจกรรมวันแม่ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ผลงานการประดิษฐ์ของที่ระลึกให้กับคุณแม่ของ เน็น ช้างเบิ้ม ไนซ เนเน่ เซ็น โอโซน มินนี่ และฮานะ
กิจกรรมวันแม่ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆร่วมออกแบบบัตรอวยพรให้กับคุณแม่

กิจกรรมวันแม่ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 จ่าหน้าซองถึงคุณแม่ด้วยตัวเอง
กิจกรรมวันแม่ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ผลงานการทำบัตรอวยพรให้คุณแม่ของเด็กๆ
กิจกรรมวันแม่ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆกำลังติดแสตมป์ที่ซองจดหมาย
กิจกรรมวันแม่ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ผลงานการทำบัตรอวยพรให้คุณแม่ของเด็กๆ

กิจกรรมวันแม่ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ผลงานการประดิษฐ์ของที่ระลึกให้คุณแม่ของเอวา ข้าวป้อง ไม้ บุญ หมิงหมิง พอฟ้า นะโม จิง น้ำหอมและวิน
กิจกรรมวันแม่ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ผลงานการประดิษฐ์ของที่ระลึกให้คุณแม่ของสายน้ำ มาโต้ ไมค์ มะลิ มังกร มัลดินี ปุณ ปราน จั๊ดและฮั่น
กิจกรรมวันแม่ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เล่นบทบาทสมมติมอบของขวัญให้คุณแม่ของตน
กิจกรรมวันแม่ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ฮั่นกำลังเขียนจ่าหน้าซองจดหมายถึงคุณแม่ของตนด้วยตนเอง

กิจกรรมวันแม่ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆติดแสตมป์และใส่บัตรอวยพรในซองจดหมาย
กิจกรรมวันแม่ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ผลงานการจ่าหน้าซองจดหมายใส่บัตรอวยพรให้คุณแม่ของเด็กๆ
กิจกรรมวันแม่ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เล่นบทบาทสมมติมอบของขวัญให้คุณแม่ของตนนำส่งบุรุษไปรษณีย์และกล่าวขอบคุณ
กิจกรรมวันแม่ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เด็กนำซองจดหมายใส่บัตรอวยพรไปฝากให้ไปรษณีย์ ช่วยส่งให้คุณแม่ของตน

BACK TO TOP