อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

กิจกรรมลอยกระทง ชั้นอนุบาล3 ปีการศึกษา 2560

กิจกรรมลอยกระทง  ชั้นอนุบาล3 ปีการศึกษา 2560 ครูอธิบายเกี่ยวกับวันลอยกระทงจากป้ายนิเทศให้เด็กๆ ฟังและเด็กได้สำรวจกระทง
กิจกรรมลอยกระทง  ชั้นอนุบาล3 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆสังเกต สำรวจ สัมผัส กระทงชนิดต่างๆเรียนรู้เกี่ยวกับวัสดุธรรมชาติที่นำมาทำกระทง
กิจกรรมลอยกระทง  ชั้นอนุบาล3 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆ สืบค้นว่าสามารถนำวัสดุใดมาทำกระทงได้บ้าง
กิจกรรมลอยกระทง  ชั้นอนุบาล3 ปีการศึกษา 2560 สำรวจวัสดุและอุปกรณ์ในการประดิษฐ์กระทงโดยใช้วัสดุที่มาจากธรรมชาติที่หลากหลาย

กิจกรรมลอยกระทง  ชั้นอนุบาล3 ปีการศึกษา 2560 เลือกวัสดุที่ได้มาจากธรรมชาติประดิษฐ์กระทงของตนเอง
กิจกรรมลอยกระทง  ชั้นอนุบาล3 ปีการศึกษา 2560 เริ่มลงมือประดิษฐ์ตามที่ตนเองออกแบบตามใจชอบและเลือกใช้วัสดุด้วยตนเอง
กิจกรรมลอยกระทง  ชั้นอนุบาล3 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆ สำรวจและเลือกวัสดุที่ใช้ในการทำกระทง
กิจกรรมลอยกระทง  ชั้นอนุบาล3 ปีการศึกษา 2560 ฝึกพับใบตองเป็นกลีบกระทงและนำมาจัดเรียงเป็นกระทง

กิจกรรมลอยกระทง  ชั้นอนุบาล3 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆได้ถ่ายรูปกับกระทงที่ประดิษฐ์ด้วยตนเองก่อนนำไปทดลองลอย
กิจกรรมลอยกระทง  ชั้นอนุบาล3 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆได้ถ่ายรูปกับกระทงที่ประดิษฐ์ด้วยตนเองก่อนนำไปทดลองลอย
กิจกรรมลอยกระทง  ชั้นอนุบาล3 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆได้ถ่ายรูปกับกระทงที่ประดิษฐ์ด้วยตนเองก่อนนำไปทดลองลอย
กิจกรรมลอยกระทง  ชั้นอนุบาล3 ปีการศึกษา 2560 เด็กเตรียมนำผลงานการประดิษฐ์กระทงจากวัสดุต่างๆของเด็กๆไปทดลองลอยจริง

กิจกรรมลอยกระทง  ชั้นอนุบาล3 ปีการศึกษา 2560 เด็กเตรียมนำผลงานการประดิษฐ์กระทงจากวัสดุต่างๆของเด็กๆไปทดลองลอยจริง
กิจกรรมลอยกระทง  ชั้นอนุบาล3 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆนำกระทงที่ประดิษฐ์เสร็จแล้วไปทดลองลอยที่สระน้ำจำลองสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นกับกระทงของตัวเองและของเพื่อนๆ
กิจกรรมลอยกระทง  ชั้นอนุบาล3 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆได้นำกระทงที่ทำสำเร็จแล้วมาทดลองลอย
กิจกรรมลอยกระทง  ชั้นอนุบาล3 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆได้นำกระทงที่ทำสำเร็จแล้วมาทดลองลอย

กิจกรรมลอยกระทง  ชั้นอนุบาล3 ปีการศึกษา 2560 ผลงานการวาดภาพกระทง มะลิ : มะลิกับคุณพ่อคุณแม่ไปลอยกระทงในน้ำนั่งเรือไป
กิจกรรมลอยกระทง  ชั้นอนุบาล3 ปีการศึกษา 2560 ผลงานการวาดภาพกระทง ข้าวป้อง : เราลอยกระทงแล้วปล่อยโคมลอยแล้วพ่อกับแม่ก็ลอยด้วยแล้วเห็นเรือด้วยแล้วมีคนใส่เหรียญไปด้วย
กิจกรรมลอยกระทง  ชั้นอนุบาล3 ปีการศึกษา 2560 ผลงานการวาดภาพกระทง ปราน : มีคนกำลังลอยกระทง ในแม่น้ำมีกระทง
กิจกรรมลอยกระทง  ชั้นอนุบาล3 ปีการศึกษา 2560 วาดภาพและติดปะต่อเติม มังกร : กระทงลอยในแม่น้ำเจ้าพระยา

กิจกรรมลอยกระทง  ชั้นอนุบาล3 ปีการศึกษา 2560 วาดภาพและติดปะต่อเติม ริว : วันลอยกระทงเป็นคืนวันเพ็ญเดือน 12
กิจกรรมลอยกระทง  ชั้นอนุบาล3 ปีการศึกษา 2560 วาดภาพและติดปะต่อเติม โอโซน : กระทงมีธูป เทียน ลอยที่แม่น้ำ
กิจกรรมลอยกระทง  ชั้นอนุบาล3 ปีการศึกษา 2560 วาดภาพและติดปะต่อเติม ไนซ : กระทงทำด้วยใบตองและมีดอกไม้ ธูปเทียน
กิจกรรมลอยกระทง  ชั้นอนุบาล3 ปีการศึกษา 2560 วาดภาพและติดปะต่อเติม มินนี่ : กระทงลอยไปตามแม่น้ำ

BACK TO TOP