อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

หน่วยสิ่งมีชีวิต ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560

หน่วยสิ่งมีชีวิต ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เล่นเกมวางชิ้นส่วนโครงกระดูกของมนุษย์เรียนรู้ตำแหน่งสังเกตรายละเอียดของภาพ
หน่วยสิ่งมีชีวิต ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆออกมาเลือกภาพเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต
หน่วยสิ่งมีชีวิต ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เล่นแยกปะเภทของสัตว์ตามที่รู้จัก เช่นสัตว์บก สัตว์น้ำ สัตว์ปีกและสัตว์เลื้อยคลาน เป็นต้น
หน่วยสิ่งมีชีวิต ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เด็กได้ออกมา Check list สิ่งมีชีวิตทำอะไรได้บ้าง หรือทำอะไรไม่ได้บ้าง

หน่วยสิ่งมีชีวิต ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 สำรวจสิ่งมีชีวิตอื่นๆเพิ่มเติม เช่นได้ เจอแมลง นก หอยทากและมด
หน่วยสิ่งมีชีวิต ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆชี้ชวนให้เพื่อนดูมด แมลงที่อยู่ตรงโคนต้นไม้ สังเกตการเคลื่อนที่ของสัตว์
หน่วยสิ่งมีชีวิต ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆช่วยกันสรุปว่าสิ่งมีชีวิตทำอะไรได้บ้าง
หน่วยสิ่งมีชีวิต ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เด็กร่วมทดลองการดูดน้ำของพืช ต้นไม้มีชีวิตต้องการน้ำและสารอาหารจากทางราก โดยได้ทดลองผสมสีเพื่อให้เห็นชัดเจนมากขึ้น

หน่วยสิ่งมีชีวิต ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 สำรวจต้นไม้แต่ละชนิดพูดคุยเปรียบเทียบถึงความแตกต่าง
หน่วยสิ่งมีชีวิต ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 หลังการทดลองเด็กได้มาสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นและร่วมพูดคุยก่อนและหลังการทดลองเปรียบเทียบกัน
หน่วยสิ่งมีชีวิต ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เปรียบเทียบความสูงของตนเองและต้นไม้
หน่วยสิ่งมีชีวิต ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆ สำรวจเมล็ดพืชต่างๆ สังเกต สัมผัสดูลักษณะสีขนาด รูปร่าง เปรียบเทียบกัน

หน่วยสิ่งมีชีวิต ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 กลุ่มสำรวจส่วนใบของพืชพูดคุยถึงความเหมือน ความแตกต่างของใบไม้แต่ละชนิด
หน่วยสิ่งมีชีวิต ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 หลังจากที่เตรียมดินเสร็จได้เลือกเมล็ดพืชที่เด็กอยากปลูก
หน่วยสิ่งมีชีวิต ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 กลุ่มเล่นบทบาทสมมติการซื้อขายผักและผลไม้ เรียนรู้ค่าของเงินจริง
หน่วยสิ่งมีชีวิต ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เด็กได้แยกประเภทสัตว์ชนิดต่างๆสัตว์บก สัตว์น้ำ สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำและแมลง

หน่วยสิ่งมีชีวิต ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เสร็จแล้วนำเสนอผลงานอย่างภาคภูมิใจ
หน่วยสิ่งมีชีวิต ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 นำมาแยกประเภทสัตว์ที่มีขา เช่น 2 ขา 4 ขา 6 ขา 8ขาและไม่มีขา
หน่วยสิ่งมีชีวิต ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เล่นการเคลื่อนที่ของสัตว์ตามสัญญาณที่ครูเคาะ
หน่วยสิ่งมีชีวิต ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เด็กได้ทดลองนำเนื้อสัตว์ชนิดต่างๆทดลองต้ม และสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างที่ต้ม

หน่วยสิ่งมีชีวิต ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 สำรวจสัตว์เล็กๆประเภทเลื้อยคลานเช่น หอยทาก หอยเชอรรี่
หน่วยสิ่งมีชีวิต ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆได้สังเกตลักษณะของเนื้อสัตว์ หลังจากต้มสุกแล้วเด็กๆได้ชิมรสชาติ บอกความรู้สึกว่าอาหารแต่ละชนิดมีรสชาติที่เหมือนกัน-ต่างกันอย่างไร
หน่วยสิ่งมีชีวิต ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 กลุ่มสืบค้นข้อมูลสัตว์ประเภทแมลงและสัตว์เลื้อยคลานในหนังสือของห้องเรียน
หน่วยสิ่งมีชีวิต ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆได้สำรวจกิจกรรมตามฐานอาหารหลัก 5 หมู่ ฐานนี้อาหารหมู่ที่1 โปรตีน เนื้อ นม ไข่ ถั่วเมล็ดแห้งต่างๆ

หน่วยสิ่งมีชีวิต ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เข้าฐานฟังเสียงทดลองเล่นคีย์บอร์ดบอกเสียงแต่ละเสียง จับคู่เสียงที่เหมือนกันและรวมทั้งพูดหรือร้องเพลงโดยใช้ไมค์โครโฟน เรียนรู้การเปิด ปิด และเสียงดัง เบา เป็นต้น
หน่วยสิ่งมีชีวิต ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เด็กร่วมนำส่วนผสมต่างๆเช่น ข้าว เนื้อสัตว์ ผักต่างๆรวมถึงเครื่องปรุงรสมาผัดรวมกันเป็นอาหาร “ข้าวผัด”
หน่วยสิ่งมีชีวิต ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ลงมือชิมอาหารโดยใช้ช้อนกลางชิมแล้วบอกรสชาติได้ เช่นขนมหวานเพราะใส่น้ำตาล แต่หมูทอดออกเค็มๆเพราะอาจจะใส่เกลือหรือน้ำปลา
หน่วยสิ่งมีชีวิต ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เด็กร่วมกิจกรรมฐานชิมรส ชิมรสชาติผลไม้และอาหารต่างๆ บอกลักษณะของสิ่งที่เห็นและชิมรสชาติอาหารบอกความรู้สึก

หน่วยสิ่งมีชีวิต ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 จากนั้นแบ่งเป็นส่วนๆใช้กรรไกรตัดออกมาตามที่ได้แบ่งไว้
หน่วยสิ่งมีชีวิต ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆร่วมกิจกรรมฐานการฟังเสียง ฟังเสียงดนตรี เคาะ ตี ทำให้เกิดเสียง และเคาะเสียงของขวดน้ำต่างระดับ บอกเสียงที่ได้ยินมีความแตกต่างกันอย่างไร
หน่วยสิ่งมีชีวิต ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 กลุ่มนำอุปกรณ์ของเล่น ของใช้ เมื่อฉันยังเป็นเด็กทารกมาเล่าและพูดบอกความรู้สึกของแต่ละคน
หน่วยสิ่งมีชีวิต ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ร่วมกันสรุปส่วนใดของร่างกายสามารถพับ งอได้บ้าง

หน่วยสิ่งมีชีวิต ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เล่นบทบาทสมมติการดูแลเด็ก การอาบน้ำ การป้อนนม เป็นต้น
หน่วยสิ่งมีชีวิต ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เด็กได้ใช้กล้องดิจิตอลบันทึกภาพเพื่อนๆทำอารมณ์และท่าทางต่างๆกัน
หน่วยสิ่งมีชีวิต ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 การชั่งน้ำหนักเมื่อฉันโตขึ้นพูดบอกน้ำหนักจากตัวเลขได้
หน่วยสิ่งมีชีวิต ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆได้ร่วมเล่นภาพตัดต่อใบหน้าอารมณ์ต่างๆ

หน่วยสิ่งมีชีวิต ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เล่นบทบาทสมมติการเป็นคุณปู่ คุณย่า คุณตาคุณยาย ในครอบครัวแสดงถึงการเคลื่อนไหวในวัยสูงอายุ
หน่วยสิ่งมีชีวิต ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 วินและไม้ทดลองวัดส่วนสูงเปรียบเทียบกัน
หน่วยสิ่งมีชีวิต ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ครอบครัวของคุณปู่ คุณตาและคุณลุง
หน่วยสิ่งมีชีวิต ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เล่นบทบาท สมมติตอนเป็นคนชราที่ใช้ไม้เท้ากับไม่ใช้ไม้เท้าในการพยุงตัวเดิน

หน่วยสิ่งมีชีวิต ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 กลุ่มเล่นต่อจำลองที่อยู่อาศัยของสัตว์ชนิดต่างๆในสวนสัตว์ด้วยบล็อกใหญ่มี กะทิ ริว มังกรและไดมอนด์
หน่วยสิ่งมีชีวิต ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ร่วมจำลองที่อยู่ของสัตว์ด้วยไม้บล็อก และจัดวางสัตว์จำลอง เป็นที่อยู่ของสัตว์ต่างๆและถ่ายรูปกับผลงาน
หน่วยสิ่งมีชีวิต ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 กลุ่มเลือกจัดวางภาพลงบนช่องของสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต
หน่วยสิ่งมีชีวิต ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เล่นเกมการศึกษาจับคู่ภาพแยกชิ้นส่วนของสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต

หน่วยสิ่งมีชีวิต ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 กลุ่มนำเสนอผลงานการแยกประเภทสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต ของฮานะ โบอิ้ง ภูมิและช้างเบิ้ม

BACK TO TOP