อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

กิจกรรม “พิธีไหว้ครู” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560

กิจกรรม “พิธีไหว้ครู” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 สำรวจอุปกรณ์ที่ใช้ในพิธีไหว้ครู
กิจกรรม “พิธีไหว้ครู” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆได้สำรวจ สังเกตต้นดอกเข็ม หญ้าแพรกและดูภาพมาสังเกตเปรียบเทียบกับของจริง
กิจกรรม “พิธีไหว้ครู” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 วาดภาพเกี่ยวกับสิ่งที่ใช้ในพิธีไหว้ครู
กิจกรรม “พิธีไหว้ครู” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 สำรวจและหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความหมายของสิ่งที่ใช้ในวันไหว้ครู

กิจกรรม “พิธีไหว้ครู” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆร่วมกันจัดพานไหว้ครู
กิจกรรม “พิธีไหว้ครู” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 กลุ่มแรกช่วยกันตกแต่งพานด้วยตนเองและแบ่งปันดอกไม้หาพื้นที่เสียบอย่างเหมาะสม
กิจกรรม “พิธีไหว้ครู” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ตัวแทนของห้องที่เพื่อนๆเลือกกันเองโดยตกลงเลือกและมีความคิดเห็นตรงกัน คืออันปันและ ฮานะ
กิจกรรม “พิธีไหว้ครู” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ไม้และหมิงหมิงเป็นตัวแทนห้องถือพาน นำพานมาไหว้

กิจกรรม “พิธีไหว้ครู” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ตัวแทนนำดอกไม้และธูปเทียนมาไหว้คุณครูไก่คุณครูไก่รับไหว้ตัวแทนเด็กๆและให้คำอวยพรแก่ตัวแทนเด็กๆอย่างอบอุ่น
กิจกรรม “พิธีไหว้ครู” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 คุณครูไก่กล่าวคำชื่นชมแก่เด็กๆที่เข้าร่วมในพิธีไหว้ครู
กิจกรรม “พิธีไหว้ครู” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เด็กได้ถ่ายภาพกับคุณครูไก่ไว้เป็นที่ระลึก จากกิจกรรมไหว้ครู เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐
กิจกรรม “พิธีไหว้ครู” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 และร่วมถ่ายรูปกับคุณครูไก่อย่างพร้อมเพรียง

BACK TO TOP