อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

นิทรรศการน้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่ 9 ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560

นิทรรศการน้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่ 9 	ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 สำรวจและสังเกตกังหันน้ำชัยพัฒนาที่เป็นเครื่องจำลองที่ทำงานโดยระบบมีมอเตอร์ไฟฟ้า
นิทรรศการน้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่ 9 	ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เมื่อเด็กๆได้ฟังครูอธิบายถึงการทำงานของกังหันชัยพัฒนาแล้ว ได้ทดลองหมุนให้เครื่องทำงาน
นิทรรศการน้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่ 9 	ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 สำรวจต้นพุทธรักษาและผักตบชวาที่เป็นพืชมีส่วนช่วยให้น้ำสะอาดได้และพูดคุยซักถามกับคุณครูไก่
นิทรรศการน้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่ 9 	ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เด็กร่วมฟังคุณครูอธิบายถึงโครงการฝายชะลอน้ำของในหลวงและได้ทดลองเปิดน้ำสังเกตการไหลของน้ำ

นิทรรศการน้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่ 9 	ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆได้เข้าเรียนรู้ตามฐานพระราชดำริโรงเรียนข้าวและชาวนา สำรวจข้าว ชิมข้าวและทดลองใส่หมวกของชาวนา
นิทรรศการน้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่ 9 	ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ชิมข้าวที่หุงสุกแล้วบอกความแตกต่างของพันธ์ข้าวแต่ละชนิดได้ เช่น นิ่ม แข็ง
นิทรรศการน้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่ 9 	ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 สำรวจแปลงนาข้าวและสวนพืชเศรษฐกิจพอเพียง
นิทรรศการน้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่ 9 	ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เล่นเกมครอบครัวของในหลวงรัชกาลที่ 9

นิทรรศการน้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่ 9 	ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆได้เข้าเรียนรู้ในฐานพระอัฉริยภาพด้านดนตรี ทดลองใช้เครื่องดนตรี
นิทรรศการน้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่ 9 	ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เล่นเรือใบจำลองที่เป็นกีฬาทรงโปรดของในหลวงรัชกาลที่9
นิทรรศการน้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่ 9 	ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ทดลองเล่นถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิตอลของจริง
นิทรรศการน้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่ 9 	ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 สำรวจผลิตภัณฑ์ในโครงการหลวง

นิทรรศการน้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่ 9 	ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เด็กได้เข้าฐานโครงการหลวง ร่วมชิมอาหาร ผลิตภัณฑ์จากโครงการหลวง
นิทรรศการน้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่ 9 	ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ชิมและบอกรสชาติผลิตภัณฑ์ต่างๆในโครงการหลวง

BACK TO TOP