อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

กิจกรรม “ซ้อมดับเพลิงและหนีไฟในโรงเรียน” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560

กิจกรรม “ซ้อมดับเพลิงและหนีไฟในโรงเรียน” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆฟังการอธิบายจากวิทยากรเรื่องของการเกิดอัคคีไฟพร้อมการพูดคุยถาม ตอบ กับเด็กๆ
กิจกรรม “ซ้อมดับเพลิงและหนีไฟในโรงเรียน” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆได้ฟังพนักงานดับเพลิงอธิบายการทำงานของอุปกรณ์และทดลองให้ดูการทำงาน
กิจกรรม “ซ้อมดับเพลิงและหนีไฟในโรงเรียน” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ทดลองการหนีไฟโดยใช้อุปกณ์ที่มีของเด็กๆเช่นผ้าเช็ดหน้าใช้ปิดจมูกและการหมอบคลาน
กิจกรรม “ซ้อมดับเพลิงและหนีไฟในโรงเรียน” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆนำผ้ามาใช้ในการทดลองเล่นบทบาทสมมติ ปิดจมูกและโบกเพื่อขอความช่วยเหลือเป็นต้น

กิจกรรม “ซ้อมดับเพลิงและหนีไฟในโรงเรียน” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ทดลองฉีดน้ำด้วยอุปกรณ์ของจริงสังเกตแรงดันของน้ำลักษณะของน้ำและทิศทางการพุ่งของน้ำ
กิจกรรม “ซ้อมดับเพลิงและหนีไฟในโรงเรียน” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆได้ทดลองฉีดน้ำ สังเกตแรงดันของน้ำ
กิจกรรม “ซ้อมดับเพลิงและหนีไฟในโรงเรียน” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 สำรวจรถดับเพลิงสังเกตอุปกรณ์ที่มีความแตกต่างกันและฟังคำอธิบายจากเจ้าหน้าที่ดับเพลิง
กิจกรรม “ซ้อมดับเพลิงและหนีไฟในโรงเรียน” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เด็กสนุกสนานและตื่นเต้นที่ได้ขึ้นรถดับเพลิงขนาดเล็ก

กิจกรรม “ซ้อมดับเพลิงและหนีไฟในโรงเรียน” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 สำรวจด้านหลังของรถดับเพลิงที่มีอุปกรณ์ต่างๆจับสัมผัสบอกความแตกต่าง
กิจกรรม “ซ้อมดับเพลิงและหนีไฟในโรงเรียน” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เด็กได้สำรวจรถดับเพลิงโดยมีวิทยากรมาให้ความรู้อย่างเต็มที่
กิจกรรม “ซ้อมดับเพลิงและหนีไฟในโรงเรียน” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 สำรวจ อ่านตัวเลขและพยัญชนะทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เป็นต้น
กิจกรรม “ซ้อมดับเพลิงและหนีไฟในโรงเรียน” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆได้ฝึกซ้อมเดินหนีไฟไปยังจุดรวมพลบ้านคุณครูไก่

กิจกรรม “ซ้อมดับเพลิงและหนีไฟในโรงเรียน” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 สำรวจภายในส่วนที่ขับของรถดับเพลิง
กิจกรรม “ซ้อมดับเพลิงและหนีไฟในโรงเรียน” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เด็กได้ทดลองใช้อุปกรณ์ของพนักงานดับเพลิง
กิจกรรม “ซ้อมดับเพลิงและหนีไฟในโรงเรียน” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 สำรวจอุปกรณ์ต่างๆของนักดับเพลิงตามความสนใจ
กิจกรรม “ซ้อมดับเพลิงและหนีไฟในโรงเรียน” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ทดลองสวมใส่อุปกรณ์ที่ชอบและบอกความรู้สึกได้

กิจกรรม “ซ้อมดับเพลิงและหนีไฟในโรงเรียน” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ร่วมกันถ่ายภาพกับเจ้าหน้าที่หลังเข้าร่วมกิจกรรม การฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟในโรงเรียน
กิจกรรม “ซ้อมดับเพลิงและหนีไฟในโรงเรียน” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เด็กร่วมกิจกรรมฝึกซ้อมดับเพลิง หลังเสร็จกิจกรรมได้ถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกก่อนเดินทางกลับ เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560

BACK TO TOP